arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is momenteel volop in beweging. Hadden we vanaf 1 juli 2015 te maken met de Wet Werk en Zekerheid, sinds 1 januari 2020 was er alweer de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Nu de ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen is het belangrijk een goede partner te vinden die je op de hoogte houdt op arbeidsrechtelijk vlak.

Bijna iedereen heeft te maken met het arbeidsrecht. Dat maakt actuele kennis ervan zo belangrijk. Juist in conflictsituaties op dit vlak is een snelle, passende oplossing van belang. Zowel werkgever als werknemer zijn immers niet gebaat met de onzekerheid en onduidelijkheid. Beide partijen moeten door kunnen en niet te lang blijven hangen in dit 'juridische geneuzel'.

LucVal Care, een thuiszorgorganisatie, heeft dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Samen met Trevi vindt ze altijd een oplossing.

arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is momenteel volop in beweging. Hadden we vanaf 1 juli 2015 te maken met de Wet Werk en Zekerheid, sinds 1 januari 2020 was er alweer de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Nu de ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen is het belangrijk een goede partner te vinden die je op de hoogte houdt op arbeidsrechtelijk vlak.

Bijna iedereen heeft te maken met het arbeidsrecht. Dat maakt actuele kennis ervan zo belangrijk. Juist in conflictsituaties op dit vlak is een snelle, passende oplossing van belang. Zowel werkgever als werknemer zijn immers niet gebaat met de onzekerheid en onduidelijkheid. Beide partijen moeten door kunnen en niet te lang blijven hangen in dit 'juridische geneuzel'.

LucVal Care, een thuiszorgorganisatie, heeft dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Samen met Trevi vindt ze altijd een oplossing.

Werkgevers en arbeidsrecht

Een goed advies met betrekking tot arbeidsrecht is op veel momenten belangrijk. Voorafgaand aan het dienstverband dient de werkgever zich eerst de vraag te stellen of zij een werknemer ook echt in dienst wil nemen. Naast een arbeidsovereenkomst kan een werkgever ook gebruik maken van iemands diensten op basis van bijvoorbeeld een freelance-overeenkomst (overeenkomst van opdracht). Beide constructies hebben zo hun arbeidsrechtelijke voor- en nadelen. Weeg deze goed tegen elkaar af.

Opereert jouw onderneming in een concurrentiegevoelige markt? Dan is een arbeidsovereenkomst met een goed concurrentiebeding een pre. Dit geldt natuurlijk ook voor een relatiebeding als je als werkgever wilt voorkomen dat de werknemer er (na afloop van zijn arbeidsovereenkomst) met jouw klanten vandoor gaat. Het is raadzaam hier tijdig goed arbeidsrechtelijk advies over in te winnen.

Tijdens het dienstverband kunnen zich tussen werkgever en werknemer allerhande arbeidsrechtelijke discussies voordoen. Wat als een werknemer bijvoorbeeld (langdurig) ziek wordt? Aan welke regels moet je dan als werkgever voldoen? Welke invloed kun je als werkgever uitoefenen op een voorspoedige re-integratie van je zieke werknemer? Het is belangrijk dat je bij het opstellen van een plan van aanpak goed op de hoogte bent van je (juridische) rechten en verplichtingen.

Het kan ook voorkomen dat een werknemer niet goed functioneert. Wat kun je eraan doen als dit zo blijft? Het opbouwen van een goed dossier is hierbij belangrijk.

Het komt voor dat het met een onderneming financieel iets minder gaat. Een reorganisatie kan dan een oplossing zijn. Welke stappen moet je als werkgever doorlopen om de arbeidsovereenkomsten met de werknemers te beëindigen? Dit is van belang om de werknemers rechtgeldig te kunnen ontslaan. Laat je dus in het geval van een reorganisatie altijd goed (arbeidsrechtelijk) voorlichten.

Vragen over werkgeverschap en arbeidsrecht?
Trevi Advocaten kan werkgevers van het juiste advies voorzien (in de onderhandelingen) bij ontslagzaken. In alle gevallen is het voor de werkgever belangrijk dat er tijdig een juridisch adviseur wordt ingeschakeld. Hiermee voorkom je een hoop extra ellende en onnodige kosten.
"ik ben uitstekend bijgestaan met betrokken, professioneel en vakkundig advies"

Werknemers en Arbeidsrecht

Trevi Advocaten kan ook werknemers bijstaan in allerhande arbeidsrechtzaken. Voorafgaand aan, tijdens en aan het einde van het dienstverband.

Voorafgaand aan het dienstverband
Voorafgaand aan het dienstverband zijn er de sollicitatiegesprekken. Als duidelijk is dat jij de geschikte kandidaat bent, zul je een arbeidsovereenkomst moeten ondertekenen. Vaak wordt daar even vluchtig doorheen gebladerd. Je wilt immers graag aan de slag bij je nieuwe werkgever. Meteen klagen over de inhoud van de arbeidsovereenkomst geeft dan geen goede indruk. Maar de inhoud van de arbeidsovereenkomst is wel degelijk van belang voor het voorkomen van discussie met je nieuwe werkgever in de toekomst. Let vooral op het concurrentiebeding en het relatiebeding. Deze bepalingen mogen jouw werkzaamheden na afloop van de arbeidsovereenkomst namelijk niet te veel beperken. Het is raadzaam hier tijdig een goed arbeidsrechtelijk advies over te verkrijgen.

Tijdens het dienstverband
Tussen werkgever en werknemer kunnen tijdens het dienstverband allerhande conflicten ontstaan. Wat als jouw werkgever bijvoorbeeld vraagt of je gedurende je dienstverband een nieuwe arbeidsovereenkomst wilt ondertekenen met een payroll bedrijf? Moet je dit doen of is dat niet verstandig? Raak je hierdoor je arbeidsverleden kwijt of niet?

Een ander probleem doet zich voor als je als werknemer (langdurig) ziek wordt. Wat wordt er dan van je verwacht? Moet je op dat moment alle bevelen van je werkgever maar opvolgen, of heb je zelf ook nog enige invloed op de te volgen procedures? Het is belangrijk dat je bij het opstellen van een plan van aanpak goed op de hoogte bent van jouw (juridische) rechten en verplichtingen.

Het is mogelijk dat jouw werkgever besluit te gaan reorganiseren. Op de vraag “waarom” is het antwoord van de werkgever vaak “omdat het financieel niet zo goed gaat”. Dat is niet altijd een goede reden is voor ontslag. Voorafgaand aan een reorganisatie dient de werkgever een goed sociaal plan op te stellen. In dit plan wordt een aantal arbeidsrechtelijke zaken voor alle werknemers geregeld. Het is belangrijk dat de werkgever voorafgaand aan de reorganisatie aan alle arbeidsrechtelijke eisen heeft voldaan. Is dit namelijk niet het geval, dan kan de werknemer niet ‘zomaar’ worden ontslagen. Laat je dus ook bij een reorganisatie goed (arbeidsrechtelijk) voorlichten.

Vragen over ontslag?
Trevi Advocaten kan je bijstaan in (de onderhandelingen over) ontslagzaken. In alle gevallen is het voor de werknemer belangrijk niets te ondertekenen en nergens (mondeling) mee akkoord te gaan, voordat er door een arbeidsrechtelijke deskundige naar is gekeken. Deze deskundige kan zonder emoties kijken naar de situatie en kan hierover goed adviseren. Het is raadzaam niet af te gaan op het arbeidsrechtelijke advies van de juridisch adviseur van werkgever, gezien mogelijke tegenstrijdige belangen. Neem dus een eigen arbeidsrechtelijke adviseur in de hand die jouw belangen goed kan beoordelen.

Voor interessante rechtspraak op het gebied van arbeidsrecht
Klik hier