Hoera een nieuwe wet personenvennootschappen!

Veel bedrijven zijn georganiseerd in een maatschap of een VOF maar de wetgeving is grotendeels in de negentiende eeuw opgeschreven. En nu lijkt na jarenlang overleg eindelijk een dezer dagen een nieuwe, gemoderniseerde wet “personenvennootschappen’ in werking te treden. Wat zijn belangrijke wijzigingen?

Het onderscheid tussen beroep -de maatschap- en bedrijf -de VOF- verdwijnt en er zal maar een vorm zijn: de vennootschap. Voor deze persoonlijke samenwerking is ook nu geen notariële akte vereist. Naast de vennootschap blijft wel de Commanditaire Vennootschap bestaan.

De grootste verandering bestaat uit het creëren van rechtspersoonlijkheid en een ‘afgescheiden vermogen’. De vennootschap wordt dus zelfstandig eigenaar van bijvoorbeeld een pand en kan ook zelfstandig contracten aangaan. Het vermogen is niet vermengd met het vermogen van de privé-vermogens van de vennoten.

De vennoten blijven wel hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap -bij de VOF is dat nu ook zo maar voor de maatschap is een maat slechts aansprakelijk voor een deel- maar zij kunnen pas worden aangesproken als de schuldeiser eerst het afgescheiden vermogen van de vennootschap heeft aangesproken.

Dat er een afgescheiden vermogen is, maakt het ook makkelijker om een nieuwe vennoot te verwelkomen of afscheid te nemen van een vennoot. En een nieuwe vennoot is niet aansprakelijk voor ‘oude’ schulden.

Al met al bevat de nieuwe wet welkome aanpassingen maar voor een andere toelichting, zijn wij natuurlijk graag beschikbaar.