Eenmanszaak of VOF?

Een stel exploiteert samen een zonnestudio, en lijkt zich niet druk te maken om de juridische rechtsvorm. Maar dat verandert als zij uit elkaar gaan. Van wie is de zonnestudio en wie mag er mee verder? Is het een eenmanszaak van de vrouw of was het een vennootschap onder firma (VOF) en heeft de man het recht de zonenstudio voort te zetten. Zowel de Voorzieningenrechter van de rechtbank als van hof geeft de vrouw gelijk: de zonnestudio is een eenmanszaak.

De man en de vrouw runden weliswaar samen de zonnestudio maar zij hebben hun afspraken over die samenwerking nooit op papier gezet, en daarom worden geprobeerd die afspraken uit hun feitelijke samenwerking af te leiden.

Van belang is dat de vrouw haar zonnestudio in 2016 heeft opgericht en ook zo heeft ingeschreven in het Handelsregister. Alle belangrijke contracten zoals huur van het pand en de lease van de zonnebanken stonden op naam van de vrouw, en zij liep ook zo het ondernemersrisico. Zij is toen ook een financiering aangegaan maar dat de man borg stond bij die financiering maakt niet dat hij een ondernemersrisico loopt. Dat zijn familie ook de zonnestudio heeft gefinancierd, maakt dat niet anders. Hij kan dus niet aantonen dat bij de oprichting het de bedoeling was dat hij ook zou ondernemen en zo uiteindelijk zou delen in de winst.

In 2020 is de zonnestudio evenwel wel als VOF bij het Handelsregister ingeschreven en zijn jaarrekeningen op naam van de VOF gemaakt. Die inschrijving is niet leidend, en de vrouw heeft het slechts gedaan uit praktische redenen om de man tekeningsbevoegd te maken. En uit die inschrijving kan dan ook niet worden afgeleid dat de eenmanszaak is omgezet in een VOF en dat er afspraken zijn gemaakt over winstdeling.

Al met al kan de man niet aantonen dat hij en zijn ex-vrouw de zonnestudio als een VOF hebben gerund, en de zonnestudio mag dus door de vrouw worden voortgezet. Of je nu met je privé partner of met een andere partner een bedrijf gaat runnen, zorg dat je zakelijke afspraken op papier zet, en/of bel Trevi Advocaten.

ECLI:NL:GHARL:2023:5641