Ondernemingsrecht

Een ondernemer loopt regelmatig tegen juridische haarkloverij aan die weliswaar belangrijk is, maar niet tot de eerste interesses van de ondernemer behoren. Dan is het fijn een goede partner te hebben die dit juist uitermate interessant vindt en ook nog eens in normaal taalgebruik goed kan toelichten en toepassen.

Handsome Poets willen zich, net als iedere ondernemer, alleen richten op waar zij goed in zijn. In hun geval is dat mooie muziek produceren. De bandleden van Handsome Poets zijn verenigd in een VOF en in dat kader hebben zij te maken met het ondernemingsrecht. Met hun ondernemingsrecht en overige juridische haarkloverij komen zij altijd terug bij Trevi. Trevi Advocaten zorgt vervolgens dat Handsome Poets hun aandacht alleen hoeven te richten op het maken van goede teksten.

Ondernemingsrecht

Een ondernemer loopt regelmatig tegen juridische haarkloverij aan die weliswaar belangrijk is, maar niet tot de eerste interesses van de ondernemer behoren. Dan is het fijn een goede partner te hebben die dit juist uitermate interessant vindt en ook nog eens in normaal taalgebruik goed kan toelichten en toepassen.

Handsome Poets willen zich, net als iedere ondernemer, alleen richten op waar zij goed in zijn. In hun geval is dat mooie muziek produceren. De bandleden van Handsome Poets zijn verenigd in een VOF en in dat kader hebben zij te maken met het ondernemingsrecht. Met hun ondernemingsrecht en overige juridische haarkloverij komen zij altijd terug bij Trevi. Trevi Advocaten zorgt vervolgens dat Handsome Poets hun aandacht alleen hoeven te richten op het maken van goede teksten.

In- en externe rechtsverhoudingen

Trevi Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Dat betreft alle juridische zaken waar je als ondernemer tegenaan kan lopen.
Het betreft zowel de ‘interne’ rechtsverhoudingen als de ‘externe’ rechtsverhoudingen. De ‘interne’ rechtsverhoudingen hebben betrekking op de diverse partijen binnen een onderneming als de bestuurder/directeur, de aandeelhouder of de vennoot, de commissaris en de werknemer (en/of zzp-er/freelancer) en hun onderlinge rechten en verplichtingen. Deze verhoudingen moeten schriftelijk vast worden gelegd in onder meer aandeelhouders- en/of maatschaps- of V.O.F. overeenkomsten, managementovereenkomsten (en arbeidsovereenkomsten).

‘Externe’ rechtsverhoudingen gaan over de verhoudingen van de onderneming met ‘derden’. Denk hierbij aan klanten, leveranciers, opdrachtgevers en strategische partners, zie hiervoor het kopje ‘contractenrecht’.

Als je start met jouw onderneming moet direct een ‘entiteit’ worden gekozen: eenmanszaak, VOF, stichting, vereniging, B.V. of N.V. Elke rechtsvorm heeft specifieke voordelen. Te denken valt aan de scheiding van privé-vermogen en zakelijk vermogen, maar ook aan fiscaliteiten.

Als een ondernemer alleen het bedrijf exploiteert, is er uiteraard geen sprake van samenwerking met mede-eigenaren. Hij kan dan al snel kiezen voor een B.V. of eenmanszaak als rechtsvorm. Zodra de ondernemer met een mede-eigenaar gaat ondernemen, is het verstandig de onderlinge afspraken als aandeelhouder (B.V.), vennoot (vof) of maat (maatschap) vast te leggen. Tijdens de samenwerking kan er dan geen discussie ontstaan over bijvoorbeeld de bestemming van de winst, omdat dit al vastligt in een samenwerkingscontract.

Veel voorkomende afspraken tussen samenwerkende ondernemers in een bepaalde rechtsvorm zijn:
• taakverdeling tussen de mede-eigenaren;
• vertegenwoordiging van het bedrijf;
• (langdurige) arbeidsongeschiktheid;
• winstbestemming;
• interne besluitvorming (hoeveel stemmen zijn nodig voor een positief besluit);
• prijsafspraken als een mede-eigenaar zijn aandeel wil verkopen.

Trevi Advocaten helpt je graag jouw entiteit op te tuigen en afspraken met samenwerkingspartners en directeuren vast te leggen!
"prettige hands-on mentaliteit en er wordt snel geschakeld"

b.V.


Een maatschap en een VOF zijn eigenlijk contracten tussen ondernemers onderling waarbij er nog steeds een persoonlijke aansprakelijkheid geldt (en daarom is het van belang dat ook deze contracten goed zijn!). De B.V. kent daarentegen het voordeel van de beperking van aansprakelijkheid. Bij een BV gaat niet de ondernemer zelf als persoon rechten en verplichtingen aan, maar ‘zijn’ B.V. Deze wordt dan ook aansprakelijk voor de verplichtingen en een schuldeiser kan niet het privé-vermogen van de ondernemer aantasten. De BV is immers de contractpartij. Dit wordt als een groot voordeel gezien.

Oprichting
De ondernemer richt de B.V. op en wordt zo aandeelhouder en bestuurder. Als aandeelhouder heb je recht op dividend en zeggenschap maar de B.V. moet ook daadwerkelijk bestuurd worden. Dit doet de bestuurder. Is de oprichter is de enig aandeelhouder en bestuurder, en er zullen dan geen conflicten ontstaan tussen aandeelhouders onderling, of met de bestuurder, maar dat risico is er wel als er meerdere aandeelhouders en/of bestuurders zijn.

Meerdere aandeelhouders
Er kunnen dan conflicten ontstaan. Soms hebben de aandeelhouders onderling verschillende belangen. De één wil dan bijvoorbeeld alle winsten laten uitkeren, terwijl de andere aandeelhouder juist de winsten weer ten goede wil laten komen aan de onderneming. En het bestuur van een B.V. kan ook een andere visie hebben dan de aandeelhouders. Het is steeds van belang goede afspraken te maken. En deze afspraken kan een bestuurder ook helpen bij een eventueel verschil van inzicht over bestuurdersaansprakelijkheid.

Verkoop onderneming
Dat kan dan van pas kopen bij de verkoop van het bedrijf. Want wat als een aantal aandeelhouders wel de aandelen willen verkopen aan de koper maar een aantal niet. Kunnen die dan gedwongen worden?
Trevi Advocaten adviseert bij koop of verkoop bij een bedrijf, niet alleen als het een aandeelverkoop is maar ook als het een zogenaamde activa-passiva transactie is, al dan niet in combinatie met een doorstart.

Als Trevi Advocaten kunnen wij goede afspraken tussen alle betrokkenen schriftelijk vastleggen zodat deze ook afdwingbaar zijn, mocht er verschil van inzicht ontstaan. De gang naar de rechter kan dan voorkomen worden. Dat is met name altijd interessant voor advocaten maar een ondernemer is vaak al tien stappen verder als er eindelijk een vonnis komt. Maar mocht het niet anders kunnen, schakelen wij altijd rechter in om het belang van de ondernemer te behartigen!

Voor interessante rechtspraak op het gebied van ondernemingsrecht
Klik hier