Huurrecht

Elke ondernemer ‘huurt’ weleens iets en dat gaat meestal goed, maar het is prettig te weten dat Trevi Advocaten mee kan helpen om afspraken vast te leggen in een huurcontract. Want hoe zit het met jouw schade als de gehuurde zaak niet goed werkt?

Als de gehuurde zaak ‘kapot’ is, dient de verhuurder een nieuwe ter beschikking te stellen (of een schadevergoeding te betalen). Als de verhuurder in gebreke blijft, wil jij de huur kunnen opschorten of schade vergoed krijgen. Onderwerp van huur kan vrijwel alles zijn, maar voor de huur van ruimten beschermt de wet huurders met extra regels. De wet onderscheidt drie verschillende soorten ruimten: woonruimte, winkelruimte en kantoorruimte, met elk hun specifieke ‘huurregime’.

Wil jij als ondernemer ‘iets’ huren of verhuren, dan kan Trevi Advocaten helpen de (concept) huurovereenkomst beoordelen.

Huurrecht

Elke ondernemer ‘huurt’ weleens iets en dat gaat meestal goed, maar het is prettig te weten dat Trevi Advocaten mee kan helpen om afspraken vast te leggen in een huurcontract. Want hoe zit het met jouw schade als de gehuurde zaak niet goed werkt?

Als de gehuurde zaak ‘kapot’ is, dient de verhuurder een nieuwe ter beschikking te stellen (of een schadevergoeding te betalen). Als de verhuurder in gebreke blijft, wil jij de huur kunnen opschorten of schade vergoed krijgen. Onderwerp van huur kan vrijwel alles zijn, maar voor de huur van ruimten beschermt de wet huurders met extra regels. De wet onderscheidt drie verschillende soorten ruimten: woonruimte, winkelruimte en kantoorruimte, met elk hun specifieke ‘huurregime’.

Wil jij als ondernemer ‘iets’ huren of verhuren, dan kan Trevi Advocaten helpen de (concept) huurovereenkomst beoordelen.

huren als ondernemer

Trevi Advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht. Dat betreft alle juridische zaken als een ondernemer huurt. Als deze zaak een pand is, zijn er specifieke regelingen.

Bedrijfsruimte
De wet had voor bedrijfsruimte de ‘middenstandsbedrijfsruimte’ voor ogen. De ondernemer van deze ruimte is economisch gebonden aan een specifieke locatie en zo afhankelijk van een bepaalde klantenkring. Omdat deze ondernemer ook investeert in zijn bedrijfsruimte, kan hij zijn bedrijf niet zonder grote nadelen verplaatsen. De huurder van bedrijfsruimte wordt daarom goed beschermd.

De huurder van bedrijfsruimte heeft daardoor recht op een minimale huurperiode van vijf jaar. En bij verlenging nog eens vijf jaar. Bij niet vrijwillige beëindiging van de huur, kan de huur in de regel alleen worden beëindigd als de huurder ‘zich niet als een goed huurder heeft gedragen’, of bij ‘dringend eigen gebruik’ door de verhuurder. Als de huurprijs afwijkt van vergelijkbare ruimten in de omgeving, kan de ondernemer naar de rechter stappen om de huurprijs te wijzigen.

Kantoorruimte
Als een (zakelijk) pand geen bedrijfsruimte is, valt het onder de definitie kantoorruimte. Dit kan het ‘klassieke’ kantoor zijn, maar bijvoorbeeld ook de huur van opslagruimte. Anders dan bij de huur van woonruimte en bedrijfsruimte, schrijft de wet geen regels voor die (mede) de positie van huurder en verhuurder bepalen. Verhuurder en huurder zijn dus volledig vrij om af te spreken wat zij willen over duur, opzegging en ontruiming.

Trevi Advocaten
Om deze vrijblijvendheid in goede banen te leiden, maar ook vanwege de strengere regels over bedrijfsruimte, is het raadzaam de gemaakte afspraken tegen een juridisch licht te houden. Wij kunnen je hierbij helpen.
"Advocaten die echt naast je staan"

Huren van woonruimte

Naast bedrijfsruimte en kantoorruimte, is er nog een derde vorm: (ver)huur van woonruimte.

Wanneer woonruimte?
Woonruimte moet ‘zelfstandig onroerend goed’ zijn, bestemd om te wonen. Zo komt het in aanmerking voor huur. De eigenaar van woonruimte wordt of is verhuurder. Hij moet bij huur het ‘genot’ verschaffen van de woonruimte. Dit moet volledig zijn. Anders kan de huurder een beroep op de gebrekenregeling.

Tegenprestatie
De huurder is verplicht als tegenprestatie een huurprijs te betalen. In de regel zal hij maandelijks de huur(prijs) betalen. Als de woonruimte gebreken heeft zoals een overstromende gootsteen of een lekkend dak, is de verhuurder verplicht deze te repareren.

Einde huurovereenkomst
Een huurovereenkomst kan door de huurder worden opgezegd. Een verhuurder kan de huurovereenkomst ook opzeggen. Als de huurder akkoord gaat, zal de huur (op korte termijn) eindigen. Gaat de huurder niet akkoord, zal de verhuurder naar de rechter moeten stappen om de huur te beëindigen. Doorgaans zal de rechter de huur alleen eindigen als de huurder of langere tijd geen huur heeft betaald of als hij voor (ernstige) overlast zorgt. Overlast zal onder meer het geval zijn bij het exploiteren van een hennepkwekerij in de woonruimte. Als de verhuurder de woonruimte zelf dringend nodig heeft, kan de huur ook worden beëindigd.

Mocht je woonruimte huren of verhuren, kom dan een kop koffie drinken voor tips and tricks.

Voor interessante rechtspraak op het gebied van huurrecht
Klik hier