E-mail gehackt?

De valse handtekening wordt steeds vaker vervangen voor een valse e-mail, maar wat nu als er een valse factuur van een e-mailadres wordt verzonden die (kennelijk) gehackt is?

Partij A heeft metalen gekocht van partij B en partij B zendt binnen een uur drie e-mails vanaf haar e-mailadres. In de eerste e-mail zit de factuur en vervoersdocumentatie, in de tweede wordt melding gemaakt van een onjuiste factuur en de laatste e-mail bevat dan de ‘juiste’ factuur. Die factuur wordt betaald op -naar achteraf blijkt- een bankrekening die niet van partij A is, en partij B verzoekt daarom nogmaals om betaling van de factuur terwijl partij A juist zegt bevrijdend betaald te hebben.

Volgens de Hoge Raad geldt in dergelijke gevallen de maatstaf van de oude valse (en natte) handtekening: wanneer iemand iets voor aan ander (partij B) met een valse handtekening verklaart, die ander (partij B) zich er op kan beroepen dat die verklaring en valse handtekening niet van hem zijn en hij dus niet gebonden is, ook als partij A erop mocht vertrouwen dat de handtekening wel echt was. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan dat anders zijn.

En die bijzondere omstandigheden waren aan de orde waardoor partij A toch bevrijdend kon betalen en dus niet nog een keer aan partij B hoefde te betalen. Zo waren de e-mails afkomstig van het juiste emailadres van partij B en werd dat adres ook bij eerdere correspondentie gebruikt, en was het onderwerp steeds hetzelfde. En van belang was dat partijen vaker zaken deden maar dat partij B steeds een andere dochtermaatschappij aanwees als daadwerkelijke leverancier en er ook steeds op verschillende bankrekeningen werd betaald terwijl de vervoersdocumentatie vaker tussentijds wisselde. Bij het verzoek van partij B hoefde partij A dus niet achterdochtig te zijn, en kon hij toch bevrijdend betalen.

In deze casus heeft partij A dus bevrijdend betaald aan de verkeerde partij die dus vermoedelijk het e-mailaccount heeft gehackt van partij B, maar het vergt altijd de nodige inspanningen om bevrijdend te betalen. Voor toelichting, bel ons!

Bron: ECLI:NL:GHARL:2019:11338