Contractenrecht

Contractenrecht

In Nederland staat het partijen in principe vrij om af te spreken wat zij willen: een ‘vrij’ contractenrecht. De wet geeft dan regels over hoe bijvoorbeeld een overeenkomst tot stand komt, en wat de gevolgen zijn als van niet-naleving. En de wet kan eisen verbinden aan bepaalde handelingen. Het contractenrecht wordt dus wel begrensd.

In het contractenrecht gaat het deels over algemene regels van contracten en deels over specifieke benoemde contracten zoals de:

(i)        arbeidsovereenkomst;

(ii)       huurovereenkomst, en

(iii)      overeenkomst van opdracht.

Het is raadzaam afspraken tussen de onderneming met andere partijen schriftelijk vast te leggen, om zo discussies in de toekomst te voorkomen.

Soorten contracten

Trevi Advocaten kan de ondernemer bijstaan bij het opstellen / aanpassen van deze overeenkomsten:

 • Aandeelhoudersovereenkomst;
 • Agentuurovereenkomst;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Distributieovereenkomst;
 • Franchiseovereenkomst;
 • Freelance overeenkomst;
 • Huurovereenkomst;
 • Koop- en verkoopovereenkomst (aandelentransactie of activa – passiva overeenkomst);
 • Licentie-overeenkomst;
 • Managementovereenkomst;
 • Overeenkomst van geldlening;
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen maten (maatschap) of vennoten (commanditaire vennootschap (cv), vennootschap onder firma (vof);

Contracten & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten  helpt ondernemers bij het opschrijven van (voor hen beste) afspraken in contracten. Een goed contract laat namelijk geen discussie bestaan over de uitleg van een contract!

Ook voor geschillen over bovengenoemde overeenkomsten kan Trevi Advocaten jou adviseren. Uiteraard zijn bovengenoemde overeenkomsten de meest voorkomende overeenkomsten waarover Trevi Advocaten kan adviseren. Ook voor vragen over andere overeenkomsten kun je altijd contact opnemen met Trevi Advocaten.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search