Contractenrecht

In Nederland staat het partijen in principe vrij om af te spreken wat zij willen: een ‘vrij’ contractenrecht. De wet geeft wel regels over hoe bijvoorbeeld een overeenkomst tot stand komt en wat de gevolgen zijn van niet-naleving. En de wet kan eisen verbinden aan bepaalde handelingen. Het contractenrecht wordt dus wel begrensd.

Het contractenrecht gaat deels over algemene regels van contracten en deels over specifiek benoemde contracten zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Een overeenkomst kan vormvrij overeen worden gekomen. Ook mondeling. Het is het echter raadzaam om afspraken tussen de onderneming met andere partijen schriftelijk vast te leggen. Zo kunnen discussies in de toekomst worden voorkomen.

Vink Standbouw en Trevi Advocaten werken nauw samen op dit gebied.

Contractenrecht

In Nederland staat het partijen in principe vrij om af te spreken wat zij willen: een ‘vrij’ contractenrecht. De wet geeft wel regels over hoe bijvoorbeeld een overeenkomst tot stand komt en wat de gevolgen zijn van niet-naleving. En de wet kan eisen verbinden aan bepaalde handelingen. Het contractenrecht wordt dus wel begrensd.

Het contractenrecht gaat deels over algemene regels van contracten en deels over specifiek benoemde contracten zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Een overeenkomst kan vormvrij overeen worden gekomen. Ook mondeling. Het is het echter raadzaam om afspraken tussen de onderneming met andere partijen schriftelijk vast te leggen. Zo kunnen discussies in de toekomst worden voorkomen.

Vink Standbouw en Trevi Advocaten werken nauw samen op dit gebied.

Goede contracten voorkomen discussie

Veel voorkomende onderwerpen
Uiteraard is het belangrijk om de onderlinge afspraken tussen partijen duidelijk en in begrijpelijke taal in de overeenkomst te verwerken. Naast het uitwerken van de afspraken tussen partijen, is het zaak om ook afspraken te maken over aanvullende onderwerpen. Moet er bijvoorbeeld geheimhouding worden betracht over de inhoud van de overeenkomst? En wat te doen als één van partijen zijn afspraken niet nakomt? Binnen welke termijn moeten partijen (één van partijen) hun afspraken nakomen? Wat is de termijn van de overeenkomst? Daarnaast is uiteraard ook van belang om afspraken te maken over de aansprakelijkheid van (één van) partijen in het geval van schade. Ten slotte is het raadzaam om afspraken te maken over het einde en wijze van beëindigen van de overeenkomst.

Soorten contracten
Trevi Advocaten kan de ondernemer bijstaan bij het opstellen of aanpassen van deze overeenkomsten:
• Aandeelhoudersovereenkomst;
• Agentuurovereenkomst;
• Arbeidsovereenkomst;
• Distributieovereenkomst;
• Franchiseovereenkomst;
• Freelance overeenkomst;
• Huurovereenkomst;
• Koop- en verkoopovereenkomst (aandelentransactie of activa – passiva overeenkomst);
• Licentie-overeenkomst;
• Managementovereenkomst;
• Overeenkomst van geldlening;
• Overeenkomst van opdracht;
• Samenwerkingsovereenkomst tussen maten (maatschap) of vennoten (commanditaire
vennootschap (cv), vennootschap onder firma (vof);

Trevi Advocaten helpt ondernemers bij het opschrijven van (voor hen beste) afspraken in contracten. Een goed contract laat namelijk geen discussie bestaan over de uitleg ervan!

Ook voor geschillen over bovengenoemde overeenkomsten kan Trevi Advocaten jou adviseren. Dit zijn de meest voorkomende overeenkomsten waarover we kunnen adviseren. Ook voor vragen over andere overeenkomsten kun je altijd contact met ons opnemen.
"prettig, open en professioneel kantoor. het resultaat voor de opdrachtgever staat voorop"

Algemene voorwaarden

Waar iedere ondernemer mee te maken krijgt zijn de kleine lettertjes oftewel de algemene voorwaarden. Natuurlijk weet je dat het verstandig is om een goede set algemene voorwaarden te gebruiken. Algemene voorwaarden zijn nuttig voor elk bedrijf. Als ondernemer wil je een aantal regels afspreken bij de verkoop van je product of dienst. De ‘belangrijkste’ zijn prijs, tijd en hoeveelheid en hierover wordt dan vaak onderhandeld.

Andere afspraken zijn net zo belangrijk, maar worden vaak als ‘standaard’ ervaren. Daarom worden deze opgeschreven in een document om standaard te worden bijgevoegd bij de ‘belangrijkste’ afspraken. Deze ‘standaard’ afspraken worden algemene voorwaarden genoemd. Die voorkomen dat je over alle afspraken apart moet gaan onderhandelen.

Toepasselijkheid?
Algemene voorwaarden zijn niet automatisch van toepassing. De ondernemer moet deze op de juiste manier van toepassing verklaren. Pas dan maken ze deel uit van het ‘echte’ contract. Daarnaast moeten de algemene voorwaarden ook aan de klant (of contractspartij) ter hand zijn gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden op de achterkant van een offerte af te drukken, of te linken naar de algemene voorwaarden op de website.

Kortom, het is verstandig om, voordat je gebruik gaat maken van algemene voorwaarden, deze voorwaarden (ge-copy-paste of niet) even te laten doornemen door een deskundige. Trevi Advocaten kan je hierbij helpen. Ook kunnen we voor jouw onderneming algemene voorwaarden (op maat!) opstellen.

Voor interessante rechtspraak op het gebied van contractenrecht
Klik hier