Ontslag op staande voet na een beginnersfout. Mag dat?

Een beginnersfout. We hebben hem allemaal (in een ver verleden) weleens gemaakt. Maar is een dergelijke fout ook een reden voor ontslag op staande voet? Dat was de vraag die Gerechtshof Den Haag in casu moest beantwoorden.

De betreffende werkneemster was bij werkgever in dienst vanaf 3 juli 2017. Zij had een tijdelijk contract van één jaar. Werkgever hield zich bezig met kwantiteitscontroles van scheepsbrandstoffen. Kort en goed: een zeeschip ontvangt haar brandstof van een binnenvaartschip. Werkgever houd zich bezig met de berekening van de hoeveelheid brandstof die door het binnenvaartschip aan het zeeschip wordt geleverd. Zij meet hiertoe voor en na de levering van de brandstof de aan het zeeschip de hoeveelheden zodat het zeeschip precies weet hoeveel brandstof zij heeft gekocht van het binnenvaartschip.

Op 24 augustus 2017 (werkneemster was toen 7 weken in dienst) moest werkgeefster de hoeveelheid brandstof van het binnenvaartschip te meten. Dit moest zowel voordat de brandstof aan het zeeschip was geleverd, als daarna. Het was pas de tweede keer dat werkneemster deze controlewerkzaamheden zelfstandig mocht doen. Werkneemster heeft dit echter vergeten. Werkgever heeft haar vanwege deze fout op 28 augustus 2017 geschorst en op 30 augustus 2017 ontslagen op staande voet. De kantonrechter heeft in eerste aanleg geoordeeld dat er geen sprake was van een dringende reden. Om die reden kon werkneemster dus niet worden ontslagen op staande voet. Omdat werkneemster zich wel had neergelegd bij haar ontslag, oordeelde de kantonrechter dat werkneemster gedurende de opzegtermijn uitbetaald diende te worden. Bovendien achtte de kantonrechter een billijke vergoeding van bruto € 12.000,00 (vier maandsalarissen) redelijk.

Het gerechtshof oordeelde dat werkneemster inderdaad haar werkzaamheden niet correct uit heeft gevoerd omdat zij de belangrijke controle was vergeten uit te voeren. Maar het gerechtshof vindt de sanctie van een ontslag op staande voet een te zwaar middel voor een dergelijke fout. Het hof vond het van belang dat protocollen voor de meting van de brandstof bij werkgever ontbraken. Verder was belangrijk dat een meer ervaren controleur de werkneemster had moeten controleren. Dat heeft hij ook gedaan, maar hij heeft de fout niet gemeld aan werkneemster zelf. Wel klikte hij over de fout van werkneemster bij werkgever. Dat vond het gerechtshof niet netjes. Het gerechtshof is het dus eens met de kantonrechter. Dit geldt ook voor de hoogte van de billijke vergoeding.

Werkgevers: pas dus goed op voordat je overgaat tot een ontslag op staande voet. Vragen? Trevi Advocaten bellen.

BRON: GERECHTSHOF DEN HAAG, 17 JULI 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:1762)
AUTEUR: ILSE FEENSTRA