Inname van de leaseauto tijdens periode van ziekte

Een leaseauto. Wie heeft dit niet in deze tijd? Een leuke beloning voor de werknemer, maar een (extra) kostenpost voor de werkgever. Mag een werkgever om die reden zomaar de leaseauto van de zieke werknemer innemen tot het moment dat de werknemer weer hersteld is? Dat was de vraag die Rechtbank Midden-Nederland in casu moest beantwoorden.

De betreffende werknemer was bij werkgever in dienst vanaf 11 februari 2002 in de functie van office manager. Sinds de start van zijn werkzaamheden heeft hij van zijn werkgever een leaseauto (voor zowel zakelijk als privé gebruik) een tankpas en een mobiele telefoon ontvangen. Werkgever heeft zich op 5 maart 2018 ziek gemeld. Op 2 mei 2018 ontvangt deze werknemer van zijn werkgever een brief, waarin deze werkgever het volgende schrijft:

“U heeft van uw werkgever een voertuig en telefoon in bruikleen gekregen die u thans – u bent sinds 5 maart dit jaar 100% arbeidsongeschikt – voor werkzaamheden niet meer nodig heeft. Wij hebben dit voertuig dringend nodig mede in verband met een recente overname van een ander koeriersbedrijf.”

Werknemer geeft aan deze e-mail geen gehoor en weigert zijn leaseauto, mobiele telefoon en tankpas in te leveren. In de nacht van 4 op 5 juni 2018 heeft werkgever de leaseauto meegenomen. De tankpas en telefoon abonnement zijn op 7 mei en 8 mei 2018 geblokkeerd door werkgever. De vraag is of werkgever hiertoe gerechtigd was.

“Nee” zegt de werknemer. Volgens de werknemer heeft hij inmiddels 16 jaar gebruik gemaakt van een leaseauto van werkgever. Door deze lange duur is de leaseauto inmiddels aan te merken als loon en is hierdoor onderdeel uit gaan maken van de arbeidsovereenkomst. Uiteraard is de werkgever het niet eens met deze stelling van de werknemer. Volgens de werkgever staat er in de arbeidsovereenkomst niets over het ter beschikking stellen van de leaseauto. Om deze reden kan er geen sprake zijn van een arbeidsvoorwaarde. Daarom mocht de werkgever de leaseauto opeisen tijdens de periode van ziekte van de werknemer. Bovendien stond in de CAO die tussen partijen gold dat de werknemer verplicht was om de aan hem in bruikleen gegeven zaken aan werkgever terug te geven in het geval hij deze voor zijn dienst niet meer nodig had of wanneer de werkgever om teruggave zou verzoeken.

De rechter is het deze keer eens met de werknemer. Volgens de rechter staat het vast dat werknemer al lange tijd gebruik maakt van de leaseauto. Hierdoor mocht de werknemer ervan uit gaan dat de leaseauto onderdeel was gaan uitmaken van de arbeidsvoorwaarden. De werknemer hoefde er om deze reden geen rekening mee te houden dat hij de leaseauto op verzoek van de werkgever terug zou moeten geven. Bovendien vond de rechter dat de overname van een ander koeriersbedrijf geen reden was voor de werkgever om de leaseauto terug te vorderen.

Werkgevers: pas dus goed op voordat je een werknemer beloofd aan hem een leaseauto ter beschikking te stellen. Met aanvullende voorwaarden voor het gebruik van deze auto kom je al een eind. Vragen? Trevi Advocaten bellen.

BRON: RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND, 25 JULI 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:3624)

AUTEUR: ILSE FEENSTRA