Demotie wegens drugsgebruik kantooruitje

Werknemers hebben weleens de neiging om ietwat losbandig gedrag te vertonen tijdens een kantooruitje. Maar de werkgever waardeert dit losbandige gedrag niet altijd. De vraag rijst dan altijd welke maatregelen de werkgever hiertegen kan treffen.

In casu was er een werknemer. Deze werknemer werkte als Chef Bediening. Dit is een leidinggevende functie. Op de terugreis van een kantooruitje heeft deze werknemer cocaïne gebruikt. Dit was voor hem de eerste en (volgens hem) ook tevens de laatste keer. Onder werktijd is hij nooit onder invloed geweest van drank en/of drugs. Verder is in het personeelsreglement van de werkgever opgenomen dat gebruik van drank en/of drugs onder werktijd ten strengste is verboden.

De werkgever komt dit incident anderhalve maand later ter ore. Direct volgt er tussen werkgever en werknemer een gesprek. De werknemer wordt tijdens dit gesprek per direct teruggezet in functie en dus ook in salaris. De werknemer wordt van Chef Bediening terug gezet in de functie van Medewerker Bediening en gaat € 268,00 bruto minder verdienen. Hier is de werknemer het niet mee eens en stapt naar de kantonrechter.

De kantonrechter vindt echter dat hij met zijn cocaïne gebruik duidelijk een grens heeft overschreden. De werknemer bekleedde een leidinggevende functie en vanuit dat perspectief mag worden verwacht dat hij het goede voorbeeld geeft. Het gebruik van cocaïne is geen goed voorbeeld vindt de rechter. Een kantooruitje is dan wel geen “werktijd” an zich, maar houdt wel een dusdanig verband met het werk, dat ook in dat geval de regels uit het personeelsreglement van toepassing zijn.

Werkgevers: er zijn dus sancties die je kunt nemen als een werknemer wat losbandig is tijdens een uitje. Toch een vraag? Bel Trevi Advocaten

Bron: AR 2017-0969