De zin van een goed geformuleerd relatiebeding

Een relatiebeding, zo geknipt en geplakt van internet toch? Hoezo maatwerk? Dat het verstandig is bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst met je werknemer goed na te denken over de formulering van het relatiebeding, bewijst onderstaande uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Feiten
Werknemer S is op 1 februari 2007 in dienst getreden bij werkgever E in de functie van senior manager schade. In de arbeidsovereenkomst tussen S en E is een relatiebeding opgenomen waarin staat dat: “de werknemer zal gedurende een periode van 1 jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst (…) geen cliënten van de werkgever (…) benaderen of bedienen dan wel doen bedienen (…)” Bij overtreding van dit beding is een boete van € 25.000,00 gesteld.

Op 26 mei 2011 heeft S via LinkedIn aan zijn connecties het volgende bericht gezonden, met als onderwerp “nieuwe job”: “Ik ben verheugd jullie te kunnen melden dat ik per 1-6-2011 in dienst treedt bij werkgever T. Eindelijk een werkgever die weet hoe het werkt in assurantieland. Alleen maar bedrijfsmatige klanten, goede binnendienst en vooral weer plezier in je werk en minstens zo belangrijk, een financieel solide bedrijf. Ik hou jullie op de hoogte van mijn nieuwe mobiele nummer en e-mailadres. Tijdelijk te bereiken op (…)”

Werkgever E vond dit bericht op LinkedIn een schending van het relatiebeding. Onder de connecties van S zaten namelijk vier klanten van E. E vorderde daarom een bedrag van 4 maal € 25.000,00 van S.

Oordeel kantonrechter
De Groningse kantonrechter oordeelde dat er van één bericht niet kon worden bewezen dat deze was aangekomen bij de cliënt. Van de overige drie berichten kon dit wel worden bewezen. De rechter oordeelde dan ook dat S aan E een bedrag van € 75.000,00 moest betalen.

Oordeel Gerechtshof
Het Gerechtshof pakte het relatiebeding er nog even bij en nam de letterlijke tekst eens goed in zich op. Het beding sprak namelijk over “een jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst”. S had het bericht op 26 mei 2011 via LinkedIn verstuurd en zijn arbeidsovereenkomst eindige pas op 1 juni 2011. Op de verstuurde berichten was het relatiebeding dus in zijn geheel niet van toepassing, omdat deze pas ging werken na het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Conclusie: de werknemer kwam weg met de berichten en hoefde zijn oude werkgever geen boete te betalen.

Dus werkgevers: denk eerst goed na bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voordat je deze aanbiedt aan je werknemers. Laat de concept arbeidsovereenkomst eerst even checken door Trevi Advocaten. Kleine moeite groot plezier toch?

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 juni 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4690