Corona en verplicht laten opnemen van vakantiedagen

Werknemer werkt sinds 1 augustus 2018 bij Werkgever. Tussen Werkgever en Werknemer is een heleboel aan de hand, zodat Werkgever naar de rechter is gestapt om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Werknemer te verzoeken.

Een onderdeel van de strijd tussen partijen is een brief die Werkgever op 31 maart 2020 heeft verzonden aan alle medewerkers, waaronder ook aan Werknemer. In de brief geeft Werkgever aan
welke maatregelen zij neemt als gevolg van alle Corona-maatregelen van de overheid. Eén van deze maatregelen is datalle stafmedewerkers worden geacht, met ingang van die week, per week 20% vakantie op te nemen tot 1 juni 2020.

Aan de rechter wordt in deze kwestie (ook) de vraag voorgelegd of de Werkgever zomaar éénzijdig deze maatregel op kan leggen aan zijn medewerkers om de enkele reden van de Corona pandemie. De rechter antwoord op deze vraag kort en duidelijk: nee, dit kan niet.

In de arbeidsovereenkomst van Werknemer was een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Een werkgever kan hier alleen een beroep op doen als de werkgever bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer, dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. In dit geval had de Werknemer niet ingestemd met het voorstel om iedere week 20% vakantie op te nemen. De Werkgever had haar besluit tot deze maatregel enkel en alleen onderbouwd met een verwijzing naar de Corona-crisis. De rechter vond deze enkele verwijzing te mager om een zwaarwichtig belang aan te nemen.

Kortom, werkgevers: motiveer ook in Corona tijden altijd de genomen besluiten. Vragen over Corona en medewerkers? Bel Trevi Advocaten en kom goed beslagen ten ijs.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2020:4731