Selectieve betaling door een bestuurder, mag dat?

25 - 03 - 2020
Een bestuurder van een groep van ondernemingen heeft betalingen verricht aan bedrijven in de groep, en een paar weken later gaan de twee belangrijkste bedrijven failliet. De Rabobank heeft de hele groep gefinancierd en is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee, en stelt de bestuurder aansprakelijk, omdat de Rabobank niet betaald is. Mag dat?

De rechtbank overweegt dat er geen algemene regel is die voorschrijft welke schuldeiser als eerste moet betalen. Het is aan een bestuurder zelf om te bepalen welke schuldeiser er als eerste wordt betaald. Dit geldt ook als er schuldeisers uit de groep van ondernemingen betrokkene zijn.

Dit wordt anders als er een faillissement dreigt van een van de bedrijven. Dan mag dat bedrijf niet meer selectief betalen aan een groepsvennootschap.

Volgens de rechtbank had de Rabobank wel gewaarschuwd dat er financiƫle verplichtingen niet werden nagekomen maar hier volgde niet dat een faillissement onontkoombaar zou zijn. Bovendien werden er gesprekken gevoerd met andere partijen om tot een herfinanciering te komen, en had de Rabobank een eerdere opzegging van de financiering ingetrokken.

Toen de Rabobank evenwel de financiering opnieuw introk, had de bestuurder moeten begrijpen dat door een gelieerd bedrijf wel te betalen, en de Rabobank dus niet, de Rabobank daar schade door leed. Deze betalingen werden door de rechtbank als onrechtmatig bestempeld, en de bestuurder was hiervoor persoonlijk aansprakelijk.

Is jouw onderneming bezig met herfinanciering, en wil jij nog wel betalingen verrichten tussen gelieerde bedrijven, bel dan vrijblijvend voor advies!

Bron:ECLI:NL:RBNHO:2018:5244

AUTEUR: T.F.W. BIJLOO