Onrechtmatige concurrentie blijft lastig aan te tonen!

25 - 03 - 2020
Bedrijven mogen elkaar (natuurlijk) beconcurreren maar een bedrijf doet er verstandig aan zijn bedrijfsknow-how te beschermen. In Scheveningen ving een (uitgever van een) huis-aan-huisblad onlangs bod toen zij een concurrent beschuldigde van onrechtmatige concurrentie (vindplaats: AR 2018/570).

Deze uitgever (“A”) verspreidde wekelijks ‘De Scheveningsche Courant’, en haar verdienmodel was de verkoop van advertenties. Tot medio 2017 was B mede-aandeelhouder en directeur van uitgever A. Maar nadat hij was ontslagen, is B zelf een huis-aan-huisblad gaan uitgeven onder de naam ‘De Scheveninger’, tegen het zere been van A.

Die meent dat dit onrechtmatige concurrentie is, omdat B essentiële kennis heeft van de advertenties, de adverteerders, en de prijsstellingen, en bovendien zou hij personeel van A werven, en zich negatief over A uitlaten.

De kort geding rechter gaat hier evenwel niet in mee. De Scheveningsche Courant en De Scheveninger zijn weliswaar concurrenten maar dat is toegestaan. Gebruik maken van wetenschap over De Scheveningsche Courant is niet onrechtmatig tenzij is dat is afgesproken in een concurrentie- en/of relatiebeding. Dat hebben De Scheveningsche Courant en De Scheveninger (of A en B) niet en er zijn geen bijzondere omstandigheden die dat anders maken.

In een kleine gemeenschap als Scheveningen is de vijver van adverteerders klein en welke adverteerders adverteren, is bekend, juist omdat zij in De Scheveningsche Courant. Hen benaderen tegen scherpe prijzen, is niet onrechtmatig. Dat B actief personeel heeft benaderd, staat niet vast, en ook niet dat hij B zwart maakt.

De Scheveninger mag dus concurreren met De Scheveningsche Courant, aldus de Voorzieningenrechter. Maar De Scheveninger (en ook andere ondernemers) doet er verstandig aan om hun bedrijf contractueel te beschermen, door bijvoorbeeld concurrentie- en/of relatiebedingen af te spreken met directeuren en aandeelhouders.

Meer info over bescherming van jouw bedrijf? Bel ons.