Impasse in het bestuur van een BV? Schors een bestuurder?!

25 - 03 - 2020
Regelmatig wordt er samengewerkt door twee partijen die evenveel zeggenschap hebben. Maar wat als de samenwerking wat stroever verloopt, en de onderneming in een impasse belandt? Een tijdelijke schorsing van een bestuurder kan dan de oplossing zijn. De rechtbank Amsterdam heeft onlangs gevonnist in zo’n geval. Wat was er aan de hand?

A en B brengen een stadsgids uit in hun BV waarvan zij ieder 50% van de aandelen houden, en zij ieder bestuurder zijn. Ook zijn zij in loondienst bij de BV, die ook nog wat ander personeel heeft. A was verantwoordelijk voor de boekhouding en administratie maar verzaakte daar al een tijd in.

Toen B achter de slechte vermogenspositie van de BV kan, is hij direct met A om de tafel gaan zitten, maar die was niet bereid om zijn inmiddels tot zo’ n € 100.000 opgelopen rekening-courant terug te betalen, en ter zake de schuld aan de Belastingdienst zou A een regeling hebben getroffen. Sterker nog, A wilde een loonsverhoging en een dividenduitkering. Zowel als bestuurder als aandeelhouder was het een tegen een zodat de BV geen besluiten kon nemen. B heeft daarom de rechtbank verzocht A te schorsen als bestuurder. En de rechtbank heeft A ook geschorst.

A miskende de slechte financiële positie van de BV en wilde zelfs nog meer gelden aan d BV onttrekken, terwijl het tot zijn taak behoorde de financiën op orde te houden. Dit is een ernstige verwaarlozing en door A te schorsen, kan B orde op zaken stellen.

Zit u ook in een 50% 50% situatie met een samenwerkingspartner die het belang van de BV verstoort? Denk aan een rechtelijke schorsing; bel voor meer info!

Bron:: ECLI:NL:RBAMS:2019:887

AUTEUR: T.F.W. BIJLOO