hoogte naheffingsaanslag en boete aanzienlijk verlaagd

25 - 03 - 2020
Onder bepaalde omstandigheden kan de hoogte van een opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting of een boete aanzienlijk verlaagd worden. Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam hier een interessante uitspraak over gedaan. Wat was er aan de hand?

Feiten
In deze situatie ging het om een, door een inspecteur van de Belastingdienst, opgelegde loonheffing van €66.226. Gelijktijdig kreeg de belanghebbende van de belastinginspecteur een boete opgelegd van ruim €30.000. De belanghebbende heeft tegen de loonheffingsaanslag en het boetebeding beroep ingesteld bij de rechtbank. Het beroep is door de rechtbank ongegrond verklaard, waarna de vertegenwoordiger van de belanghebbende in hoger beroep is gegaan bij het Gerechtshof Amsterdam.In hoger beroep is in geschil of de naheffingsaanslag en de boetebeschikking terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. Ter zitting heeft het hof vragen gesteld aan de belastiginspecteur, waarop de vertegenwoordiger van de belanghebbende heeft kunnen reageren. Het gerechtshof heeft vanwege de beperkte draagkracht van de belanghebbende voorgesteld dat partijen tot een compromis komen. Kort hierop heeft een nadere zitting plaats gevonden.

Oordeel gerechtshof
Naar aanleiding van de voorgaande zitting zijn de partijen overeengekomen dat de enkelvoudige belasting €16.236 dient te bedragen, dat heffingsrente in rekening zal worden gebracht volgens de wettelijke regels en dat het vaststellen van de boete aan het Hof wordt overgelaten.

In eerste instantie acht het Hofeen boete van 50% van de enkelvoudige belasting, ofwel € 8.118, passend en geboden. Aangezien de belanghebbende gemotiveerd gesteld heeft dat hij onvoldoende draagkracht heeft om de boete te betalen, ziet het Hof hierin aanleiding de boete te verlagen tot €5.000. Aangezien de boete niet binnen de redelijke termijn is ingesteld wordt deze nog eens met €250,- verlaagd.

Het hoger beroep wordt dus gegrond verklaard, waardoor de belanghebbende recht heeft op vergoeding van het griffierecht in beide instanties en vergoeding van de proceskosten.