Franchise en verplichte omzetprognoses?

25 - 03 - 2020
Van alle soorten contracten lijkt het franchise-contract het meest actueel te zijn . De Hoge Raad heeft in september 2018 weer haar belangrijke standpunt herhaald over de zogenaamde precontractuele informatieplicht, namelijk dat de franchisegever niet verplicht is omzetprognoses te verstrekken aan de franchisenemer.

In deze zaak (ECLI:NL:HR:2018:1696) had de franchisenemer die een Albert Heijn-filiaal wilde openen tijdens de onderhandelingen prognoses van Albert Heijn ontvangen. Deze prognoses werden nadien bij lange na niet gehaald en de franchisenemer schakelt de rechter in om onder het contract uit te komen. De prognoses zouden onzorgvuldig en ondeugdelijk zijn.

De franchisenemer redt het niet bij de rechter. Er is (volgens de Hoge Raad) geen algemene regel ‘uit eisen van redelijkheid en billijkheid’ die voorschrijft dat een franchisegever (precontractueel) verplicht is een franchisenemer te infomeren over de te verwachten winst of omzet. Ook de ‘Erecode Franchise’ bevat geen regel die in deze precontractuele fase verplicht tot informatie over prognoses.

Verwezen wordt dan naar een oudere rechtspraak (arrest Paalman/Lampenier) die stelt dat een franchisegever wel de nodige zorgvuldigheid in acht moeten nemen. Als Albert Heijn dan prognoses laat onderzoeken en opstellen door een derde en die aan de franchisenemer geeft, maag Albert Heijn er vanuit gaan dat deze prognoses kloppen.

Kloppen deze niet, en een franchisegever weet dat, is de franchisegever wel aansprakelijk. Nu werd evenwel geoordeeld dat Albert Heijn niet aansprakelijk is: de prognoses waren zorgvuldig en deugdelijk.

Interessant aan dit oordeel is ook dat er op korte termijn een wetsvoorstel rondom franchise wordt verwacht wat wel een verplichting voor prognoses in de fase van onderhandelingen bevat! Reden dus scherp te blijven opletten als jouw onderneming met franchise te maken heeft.

AUTEUR: T.F.W. BIJLOO