Rechtspraak huurrecht

Rechtspraak huurrecht

Toerekenbare tekortkoming verhuurder door strijd met bestemmingsplan

Het verhuren van een bedrijfsruimte als showroom, terwijl een dergelijke ingebruikname in het geldende bestemmingsplan verboden wordt, kan leiden tot toerekenbare tekortkoming van de verhuurder. Wanneer het gehuurde overgaat op een nieuwe verhuurder, gaan tevens alle rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over op de nieuwe verhuurder. Onlangs heeft het gerechtshof Amsterdam hier [...]

Lees meer

Ontbinding van de huurovereenkomst

Op grond van artikel 6:265 BW kan iedere contractspartij een overeenkomst ontbinden, wanneer de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet worden nagekomen. Ook als een ontbinding ingrijpende gevolgen heeft voor een partij, kan de rechter ervoor kiezen om de overeenkomst – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – te beëindigen. Wat was er […]

Lees meer
Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search