Rechtspraak arbeidsrecht

Rechtspraak arbeidsrecht

Gedooo bij Deliveroo

Werknemers: werkgevers willen ze liever niet in vaste dienst. Maar de werkzaamheden moeten wel worden uitgevoerd. Wat dan te doen? Juist, de werknemer als zzp’er zijn werkzaamheden laten verrichten. Dat idee had ook Deliveroo. Maar kan dat zomaar? Dit stukje gaat over werknemer T. Hij is op 4 juni 2016 bij Deliveroo in dienst getreden. […]

Lees meer

Is de uitlating: ‘blindj verke’ en ‘hij blijft eun kutmongool’ een redelijke grond voor ontslag?

Een werkneemster heeft in deze kwestie een blinde collega uitgescholden via de email. De werkneemster was in dienst bij ‘Visio’, een organisatie die opereert als expertisecentrum voor slechtzienden en blinden. Werkneemster irriteerde zich aan haar (blinde) collega, omdat zij van mening was dat hij zijn werkzaamheden niet goed verrichte en een laconieke houding had. De […]

Lees meer

Demotie wegens drugsgebruik kantooruitje

Werknemers hebben weleens de neiging om ietwat losbandig gedrag te vertonen tijdens een kantooruitje. Maar de werkgever waardeert dit losbandige gedrag niet altijd. De vraag rijst dan altijd welke maatregelen de werkgever hiertegen kan treffen. In casu was er een werknemer. Deze werknemer werkte als Chef Bediening. Dit is een leidinggevende functie. Op de terugreis […]

Lees meer

Ontslag op staande voet: bezint eer ge begint

Wanneer mag een werkgever een werknemer nu ontslaan op staande voet? Het blijft lastig. Ook uit de volgens casus blijkt maar weer dat de werkgever zijn dossier op orde moet hebben wil een ontslag op staande voet voor een rechter stand houden. Werkneemster I werkte op een middelbare school als docent LB. Zij werkte hier […]

Lees meer

Het concurrentiebeding van vòòr de Wet Werk en Zekerheid

Inmiddels weten we het allemaal: sinds 1 januari 2015 is de eerste tranche van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Wanneer er na deze datum een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten, dan mag er in deze overeenkomst geen concurrentiebeding meer zijn opgenomen. Tenzij er sprake is van een zogenaamd zwaarwegend bedrijfsbelang. Maar […]

Lees meer

Het concurrentiebeding: de eis van schriftelijkheid

Vanwege de grote beperkingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding, is in de wet vastgelegd dat de bepalingen in een concurrentiebeding voldoende duidelijk en derhalve schriftelijk moeten worden overeengekomen. In de onderhavige situatie bestond er onduidelijkheid over de uitleg en de gevolgen van de bepalingen in het concurrentiebeding, waardoor de vraag rees of sprake was van […]

Lees meer

Het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

De Wet Werk en Zekerheid gaat een boel veranderen op arbeidsrechtelijk gebied. Maar wat gaat wanneer veranderen? Hieronder is schematisch weergegeven welke 8 hoofdpunten wanneer gaan veranderen. Meer weten? Meld je aan voor één van onze seminars!     Hoe is het nu? Aanpassing Moment Kantonrechter of UWV? Keuze voor 2 ontslagroutes, ongeacht de reden […]

Lees meer

De beëindigingovereenkomst: was er sprake van volledige wilsovereenstemming?

Een arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever kan bij wederzijds goedvinden worden beëindigd. Voor een rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient er sprake te zijn van volledige wilsovereenstemming. In de onderhavige situatie was de werkgever van mening dat er een perfecte beëindigingovereenkomst tot stand was gekomen, terwijl de werknemer hier een andere mening over [...]

Lees meer

Beëindigingsvergoeding na overlijden werknemer?

Werknemer komt voor de ontbindingsdatum te overlijden: onder welke omstandigheden moet de ontbindingsvergoeding aan de erfgenamen worden toegekend? De vraag die in deze situatie centraal stond  was: kunnen erfgenamen aanspraak maken op de ontbindingsvergoeding van de erflater, wanneer de erflater vóór de vastgestelde ontbindingsdatum komt te overlijden? Feiten In deze specifieke situatie [...]

Lees meer

De zin van een goed geformuleerd relatiebeding

Een relatiebeding, zo geknipt en geplakt van internet toch? Hoezo maatwerk? Dat het verstandig is bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst met je werknemer goed na te denken over de formulering van het relatiebeding, bewijst onderstaande uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Feiten Werknemer S is op 1 februari 2007 in dienst getreden bij werkgever E […]

Lees meer

Arbeidscontract of overeenkomst van opdracht?

Waar moet je opletten bij het aangaan van een opdrachtovereenkomst met een zzp’er? Onlangs heeft de Kantonrechter Groningen hier een interessante uitspraak over gedaan (ECLI:NL:RBNNE:2013:6046). Wat was er aan de hand? In deze situaties was sprake van een zzp’er die al geruime tijd als zelfstandige werkte en was ingeschreven bij een uitzendbureau. Hij beschikte over […]

Lees meer

Ontslag op staande voet toch ongegrond

Op 18 september 2013 heeft de Rechtbank Haarlem zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet (ECLI:NL:RBNHO:2013:9338). Wat was eraan de hand? Feiten In deze situatie was de werknemer reed stien jaar in dienst, waarvan de laatste 3 jaar in de functie van kassamedewerker. In 2010 heeft de werknemer de kassierovereenkomst ondertekend, […]

Lees meer

De hervorming van de Ziektewet, wat verandert er nu echt?

De overheid wil dat ook de werkgevers gaan meebetalen aan de ziektewetuitkering van hun flexwerkers. Dit plan is verwerkt in een nieuw wetsvoorstel, de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, kort gezegd de Bezava.  Maar wat houdt deze wet dan precies in en heeft deze wet voor consequentie voor u als ondernemer? Financiering ziektewetuitkering Werd […]

Lees meer
Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search