Bedrijfsovername of -verkoop

(Ver)koop & overname bedrijven

Bedrijfsovername

Als een onderneming het goed doet, kan het de wens zijn van de ondernemer een ‘bedrijfsovername’ te doen, om zo meer business te kunnen generen. Een bedrijfsovername is de strikte zin van het woord, houdt in dat de onderneming een ander bedrijf overneemt/koopt. Dat kan door de aandelen in een BV over te nemen. Bij deze vorm van bedrijfsovername wordt in de koopovereenkomst de koopprijs bepaald en welke garanties de verkoper afgeeft (bijvoorbeeld dat de cijfers juist zijn). Om deze bedrijfsovername te effectueren passeert de notaris ook de ‘leveringsakte’.

(Ver) koop aandelen

Je hoeft natuurlijk niet alle aandelen over te nemen voor een bedrijfsovername. Je kunt ook een gedeelte van de aandelen kopen. Aan het aandelenpakket is zeggenschap verbonden en door de juiste afspraken te maken, kan bij een dergelijke bedrijfsovername de koper voldoende ‘macht’ krijgen. Trevi Advocatenkan kan op dit gebied goed adviseren. Vaak stelt Trevi Advocaten hierbij een zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst op.

Activa-passiva transactie

In plaats van een bedrijfsovername door de koop van aandelen, kun je ook kiezen voor een ‘activa-passiva’ transactie. Bij deze bedrijfsovername koop je de (losse) bezittingen (en als je wilt de schulden) van een bedrijf. Dit zijn dan in geval van een fietsenmaker de voorraad fietsen maar bijvoorbeeld ook de handelsnaam of de klanten. Het voordeel van deze bedrijfsovername is dat je kunt kiezen wat je van een bedrijf overneemt. Trevi Advocaten kan jou bij deze bedrijfsovername adviseren.

Joint venture

Er wordt vaak ook over een bedrijfsovername gesproken als twee bedrijven nauw gaan samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld in een nieuwe B.V. waarin de twee bedrijven de aandeelhouder zijn. Ook kan een joint-venture worden opgericht. Hier wordt weliswaar in strikte zin geen bedrijf gekocht maar de betrokken bedrijven spreken vaak wel over een bedrijfsovername (of fusie).

Inbreng

Een andere vorm van bedrijfsovername is de ‘inbreng’ van een bedrijf in een ander bedrijf om samen verder te gaan. De ‘inbrenger’ wordt zo deels eigenaar van het nieuwe bedrijf na deze overname. Deze bedrijfsovername komt vaak voor als een eenmanszaak haar bedrijf inbrengt in een B.V. Trevi Advocaten kan deze bedrijfsovername begeleiden.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search