V.O.F.

V.O.F.

Als een aantal natuurlijke personen een bedrijf willen beginnen, kan dit in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF). Deze personen moeten dan wel een bedrijf uitoefenen (vergelijk het beroep van de maatschap). Voorbeelden hiervan zijn bakkers en loodgieters. De personen vormen dan een samenwerkingsverband. Het doel van de VOF is om gezamenlijk winst te maken, en de kosten worden gedeeld.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid vennoot

Elke persoon van de VOF  kan de VOF  vertegenwoordigen. Deze persoon kan dus namens de VOF bindende afspraken maken en alle personen van de VOF zijn dan gebonden. Komt de VOF haar afspraken niet na, kunnen alle personen van de VOF voor het geheel worden aangesproken. Het is dan van belang goede afspraken te maken onderling. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat een persoon voor een bepaalde koop boven een bedrag van € 1.000,00 de toestemming van de andere personen heeft.

Scheiding vermogens?

Een VOF kent ook fiscale voordelen. Maar evenals bij de maatschap zullen personen van de VOF met hun privé vermogen moeten instaan voor eventuele zakelijke schulden. Dit kan wel deels voorkomen worden als de personen van de VOF ieder een eigen B.V. oprichten die vervolgens de VOF vormen.

VOF & Trevi Advocaten

Laat je adviseren door Trevi Advocaten over de beste mogelijkheden van een VOF.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search