Rechtsvorm

Rechtsvorm

Een bedrijf moet bij de oprichting kiezen voor een rechtsvorm. Dit is het ‘jasje’ waarin het bedrijf deelneemt aan het economische handelsverkeer, en op welke naam dus de contracten worden afgesloten. Veel voorkomende rechtsvormen zijn:

 • besloten vennootschap (BV);
 • naamloze vennootschap (NV);
 • eenmanszaak;
 • vennootschap onder firma (vof);
 • maatschap;
 • vereniging;
 • stichting, en
 • coöperatie

Elke rechtsvorm heeft specifieke voordelen. Te denken valt aan de scheiding van privé-vermogen en zakelijke vermogen maar ook aan fiscaliteiten.

Samenwerking als mede-eigenaren?

Als een ondernemer alleen het bedrijf exploiteert, hoeft hij niet samen te werken met andere mede-eigenaren.  Hij kan dan al snel kiezen voor een B.V. of eenmanszaak als rechtsvorm. Zodra evenwel de ondernemer met een mede-eigenaar begint te ondernemen, is het verstandig de onderlinge afspraak als aandeelhouder (B.V.), vennoot (vof) of maat (maatschap) vast te leggen. Tijdens de samenwerking kan er dan geen discussie ontstaan over bijvoorbeeld de bestemming van de winst omdat  dit al vastligt in een samenwerkingscontract.

Afspraken binnen rechtsvorm

Veel voorkomende afspraken tussen samenwerkende ondernemers in een bepaalde rechtsvorm zijn:

 • taakverdeling tussen de mede-eigenaren;
 • vertegenwoordiging van het bedrijf;
 • (langdurige) arbeidsongeschiktheid;
 • winstbestemming;
 • interne besluitvorming (hoeveel stemmen zijn nodig voor een positief besluit), en
 • prijsafspraken als een mede-eigenaar zijn aandeel wil verkopen

Rechtsvorm & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten kan je helpen bij het maken van de beste keuze voor een rechtsvorm, en je begeleiden indien er voor een rechtsvorm wordt gekozen met meerdere mede-eigenaren.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search