Procedures en geschillen

Procedures en geschillen

Het uitgangspunt van Trevi Advocaten is altijd een snelle oplossing voor partijen buiten de rechter om. Procederen in Nederland is niet goedkoop en bovendien kan een procedure zo meer dan een jaar tijd in beslag nemen. Een onderneming is dus gebaat bij een snelle oplossing zonder tussenkomst van de rechter.

Soms is het evenwel noodzakelijk een procedure te starten en Trevi Advocaten weet dan de juiste wegen te bewandelen voor een het beste vonnis!

Zo kun je bij onbetaald gebleven factuur die niet wordt betwist, zogenaamd incasso-kort geding starten. Dit is een korte procedure en met het vonnis kun je vervolgens het vermogen van de debiteur verkopen om jouw factuur te voldoen. Zie ook ‘Incasso’.

Een werkgever of een werknemer kunnen hun arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de rechter. Hiervoor dient een van beiden een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Voor deze procedure staat in principe acht weken. Zie ook arbeidsrecht.

Als een partij haar betalingsverplichtingen niet nakomt, kun je beslag laten leggen op bijvoorbeeld het huis, auto of bankrekening van deze partij. De rechter moet hieraan wel zijn toestemming verlenen in een procedure en doorgaans kan dit in een dag. En vervolgens moet een andere procedure worden gestart om een vonnis te krijgen dat het leggen van beslag rechtvaardigt.

Als er een snel resultaat gewenst is en de zaken liggen vrij helder, kan een kort geding opgestart worden. Bij deze procedure kan je als het moet binnen een week voor de rechter staan. Denk hierbij aan als jouw werknemer bijvoorbeeld een concurrentiebeding overtreedt en je snel een verbod van de rechter wilt hebben. Zie ook arbeidsrecht.

Procederen & Trevi Advocaten

Dit zijn slechts enkele van de legio (processuele) mogelijkheden die er zijn. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Trevi Advocaten.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search