Overeenkomsten

Overeenkomsten

Partijen die afspraken met elkaar maken, doen er goed aan deze schriftelijk vast te leggen, om zo discussies in de toekomst te voorkomen.

Ontwerp

In Nederland staat het partijen in principe vrij om af te spreken wat zij willen. De wet geeft wel (algemene) regels over hoe bijvoorbeeld een overeenkomst tot stand komt, en wat de gevolgen zijn van niet-naleving. En de wet kan eisen verbinden aan bepaalde handelingen. De contractvrijheid wordt dus begrensd.
In het contractenrecht gaat het deels over algemene regels van contracten en deels over specifieke benoemde contracten zoals de:
• arbeidsovereenkomst;
• huurovereenkomst,
• aanneming van werk, en
• overeenkomst van opdracht.
Trevi Advocaten kan de ondernemer ook bijstaan bij het opstellen / aanpassen van deze overeenkomsten:
• Aandeelhoudersovereenkomst;
• Agentuurovereenkomst;
• Arbeidsovereenkomst;
• Distributieovereenkomst;
• Franchiseovereenkomst;
• Freelance overeenkomst;
• Huurovereenkomst;
• Koop- en verkoopovereenkomst (aandelentransactie of activa – passiva overeenkomst);
• Licentie-overeenkomst;
• Managementovereenkomst;
• Overeenkomst van geldlening;
• Overeenkomst van opdracht;
• Samenwerkingsovereenkomst tussen maten (maatschap) of vennoten (commanditaire vennootschap (cv), vennootschap onder firma (vof).

Uitleg

Een contract wordt vaak door twee partijen aangegaan maar het is ook mogelijk dat meerdere partijen een contract sluiten. Een partij heeft in het algemeen altijd een ‘eigen’ interpretatie van een gemaakte afspraak. De kunst is om alle partijen dezelfde interpretatie te laten hebben van het contract.
In het contractenrecht geldt in de regel het contract als wat partijen hebben afgesproken. Er wordt dus veel waarde gehecht aan de ‘taalkundige uitleg’ van een contract: wat staat er precies? De Hoge Raad (Nederlands hoogste rechtscollege) heeft evenwel bepaald in het zogenaamde Haviltex-arrest dat ook de ‘bedoelingen van partijen’ betrokken moet worden bij de uitleg van een contract. Trevi Advocaten kan je helpen bij het opstellen van de beste contracten, met in achtneming van ‘Haviltex’.

Overname

Contracten willen nog wel eens veranderen van eigenaar. Een huurder kan zo een nieuwe verhuurder krijgen als het pand waarin hij zit wordt verkocht aan een nieuwe eigenaar. Of een partij draagt zijn facturen over aan een derde die dan de uitstaande bedragen probeert te incasseren.
Een contractspartij krijgt dan ineens te maken met een ander dan met wie hij het contract afsloot. Moet de contractspartij daar zo maar genoegen mee nemen? Nee, de wet schrijft voor dat voor de overname van een contract, de contractspartij zijn medewerking moet verlenen.
Een contractspartij krijgt namelijk te maken met een gehele andere partij. Wellicht wenst de contractspartij geen zaken te doen met de ‘nieuwe’ partij? Dan moet hij niet gedwongen worden toch zaken met deze te doen. Om die reden kan hij dus zijn medewerking weigeren. Het contract met de ‘oude’ partij blijft dan bestaan. Het kan ook zijn dat het ‘geweigerde’ contract dan geëindigd wordt.

Bovenstaande problematiek speelt vaak bij passiva / activa bedrijfsovernames. De koper koopt dan alle eigendommen van de verkoper en neemt dan ook alle contracten over. Dan kan hij blijven leveren aan zijn ‘nieuwe’ klanten. De nieuwe klanten moeten dan wel hun medewerking verlenen! Als de koper dan verwacht dat veel klanten hun medewerking niet zullen gaan verlenen, zou hij ook kunnen overwegen alle aandelen te kopen. Trevi Advocaten kan je helpen bij het maken van deze keuze.

Overeenkomsten & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten helpt ondernemers bij het opschrijven van (voor hen beste) afspraken in contracten. Een goed contract laat namelijk geen discussie bestaan over de uitleg van een contract! Ook wanneer een contract wordt overgenomen, dient dit bij akte plaats te vinden.
Ook voor geschillen over bovengenoemde overeenkomsten kan Trevi Advocaten jou adviseren. Uiteraard zijn bovengenoemde overeenkomsten de meest voorkomende overeenkomsten waarover Trevi Advocaten kan adviseren. Ook voor vragen over andere overeenkomsten kun je altijd contact opnemen met Trevi Advocaten.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search