Maatschap

Maatschap

Als een aantal natuurlijke personen een bedrijf willen beginnen, kan dit in de vorm van een maatschap.
Deze personen moeten dan wel een beroep uitoefenen (vergelijk het bedrijf van de VOF). Voorbeelden hiervan zijn accountants en artsen. De personen vormen dan een samenwerkingsverband. Het doel van de maatschap is om gezamenlijk winst te maken, en de kosten worden gedeeld.

Rechtspersoonlijkheid maatschap

Een maatschap heeft dus geen aandelen en aandeelhouders zoals bij de B.V. Deze heeft een eigen entiteit die contracten kan sluiten en personeel kan aannemen. Dit is anders bij een maatschap. De personen die de maatschap vormen, gaan gezamenlijk een contract aan en nemen gezamenlijk personeel aan. En de personen van de maatschap kunnen daarom ook slechts voor gelijke delen worden aangesproken als de maatschap haar verplichtingen niet nakomt.

Voordeel maatschap

Een maatschap heeft als voordeel dat er minder regels voor een maatschap gelden. De personen van de maatschap zijn vrij om af te spreken wat zij willen. Een B.V. daarentegen moet aan meer regels voldoen. Er moet bijvoorbeeld een jaarrekening worden gepubliceerd, en er moet minstens een keer per jaar een vergadering van aandeelhouders worden gehouden. Een maatschap heeft dus meer vrijheid van handelen. En vaak kan het fiscaal ook aantrekkelijker zijn voor de personen van de maatschap.

Scheiding vermogens

Een maatschap kent geen scheiding van zakelijke en privé vermogens. Dat houdt in dat als een persoon van de maatschap wordt aangesproken  voor een schuld van de maatschap, hij in het uiterste geval zijn privé vermogen hiervoor moet aanspreken.

Maatschap & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten kan je adviseren of de maatschap voor jou als ondernemer een geschikte vorm is.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search