(Flex) B.V.

(Flex) B.V.

In 2012 zijn de regels voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid –afgekort B.V.- veranderd. En de B.V. wordt sindsdien ook wel Flex B.V. genoemd. De regels zijn namelijk op vele vlakken soepeler geworden, met als doel dat de ondernemer zijn bedrijf juridisch bezien efficiënter kan inrichten. Dit moet zijn concurrentiepositie ten goede komen.

Voordelen Flex B.V.

Zo heeft de ondernemer die een B.V. wil oprichten geen startkapitaal en accountantscontrole meer nodig. Het nemen van besluiten als aandeelhouder is makkelijker geworden. En als er meerdere aandeelhouders zijn, kunnen zij makkelijker en beter afspraken maken over de verdeling van zeggenschap en winst. Er kan ook bijvoorbeeld bepaald worden dat een bepaalde aandeelhouder het recht heeft om een bestuurder te benoemen. Bij uitkering van gelden aan de aandeelhouder(s) moet het bestuur wel toestemming geven zodat eventuele schuldeisers beschermd blijven.

Geen blokkeringsregeling

En voor de Flex B.V. geldt geen ‘blokkeringsregeling’. Waar voorheen een aandeelhouder eerst verplicht was om zijn aandelen bij een beoogde verkoop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders, hoeft dat niet (meer). Een aandeelhouder is vrij zijn aandelen te verkopen aan een ander.

Flex B.V. & Trevi Advocaten

Door een juiste toepassing van de flexibiliteit van de Flex B.V. kan een ondernemer (als bestuurder en aandeelhouder) zijn bedrijf beter inrichten. Trevi Advocaten kan je bijstaan bij o.a. de inrichting van de Flex B.V. en het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search