Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Vertegenwoordiging

Een onderneming als de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) kan niet zelf haar handtekening onder een contract zetten; dat doet haar bestuurder / directeur. Deze bestuurder / directeur vertegenwoordigt de B.V. Bij het vertegenwoordigen van de B.V is de bestuurder / directeur verplicht tot een ‘behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak’. Dit gaat vaak goed maar wat als de directeur door zijn handelen als vertegenwoordiger van het bedrijf, schade berokkent aan het bedrijf of een klant of een leverancier?

Aansprakelijkheid bestuurder B.V.

Als de bestuurder/directeur tekort schiet in deze ‘behoorlijke taakvervulling’, kan hij bestuurdersaansprakelijk worden gesteld voor de schade die de B.V. lijdt. Ondernemen is evenwel (een zeker) risico nemen. Niet elk foutje van de bestuurder / directeur zal dus tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. In het algemeen  moet een bestuurder / directeur handelen (en dus de B.V. vertegenwoordigen) als een ‘redelijk en zorgvuldig handelend bestuurder in een gelijke positie’. Het bedrijf zelf  kan de bestuurder / directeur aansprakelijk stellen dan, maar ook de curator in geval van faillissement, en zelfs een benadeelde onafhankelijke partij.

Aansprakelijkheid en dreigend faillissement

Telkens zullen opnieuw alle omstandigheden van het geval beoordeeld moeten worden maar als de B.V. in financieel zwaar weer verkeert, zal elke handeling op een weegschaal gelegd moeten worden. Zeker als het om besluiten gaat die niet tot de dagelijkse gang van zaken behoren.

Wanneer bestuurdersaansprakelijkheid?

De volgende handelingen zullen (in het algemeen) tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden:

  • gelden van de B.V. aanwenden voor privé-doeleinden;
  • handelen in strijd met de wet of statuten van de B.V.;
  • het nemen van te grote financiële risico’s;
  • het verstrekken van leningen aan nagenoeg failliete partijen zonder zekerheden;
  • het niet-afsluiten van belangrijke verzekeringen;
  • het stilleggen van de activiteiten van de B.V., zonder goede redenen;
  • het niet op orde hebben van de administratie;
  • het selectief betalen van crediteuren;
  • het niet voldoen van fiscale en sociale verzekeringsschulden, en
  • aangaan van verplichtingen in de wetenschap dat deze niet nagekomen kunnen worden

In een faillissement zal de curator ook altijd de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuurder/directeur onderzoeken. En als de cijfers van de B.V. niet bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, zal dit sneller tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Bestuurdersaansprakelijkheid & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten kan jou adviseren over het al dan niet aangaan van (vertegenwoordigings)handelingen namens de B.V. En mocht jij worden aangesproken wegens bestuurdersaansprakelijkheid, kan Trevi Advocaten jou helpen verweer te voeren.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search