Adviseren

Adviseren directie, raad van commissarissen en/of aandeelhouders

Organen van een vennootschap

Een B.V. kent verschillende partijen die verbonden zijn aan de B.V. De oprichters worden aandeelhouders, en aandeelhouders hebben recht op winst en zeggenschap. Het bestuur of directie voert de dagelijkse gang van zaken van de B.V. en vertegenwoordigt de B.V. Het bestuur legt verantwoording af aan de aandeelhouders in een vergadering van aandeelhouders. En deze vergadering van aandeelhouders moet soms ook goedkeuring verlenen aan besluiten die het bestuur wil doen om de B.V. te vertegenwoordigen.

Of het bestuur zijn taken naar behoren uitoefent, kan gecontroleerd worden door een raad van commissarissen. Deze worden door de aandeelhouders aangesteld om toezicht te houden op het bestuur.

Adviesorganen & Trevi Advocaten

En het bestuur, de aandeelhouders en de raad van commissarissen hebben veel gemeenschappelijke belangen. Er kunnen evenwel ook tegenstrijdige belangen ontstaan en dan is het goed dat het bestuur, de aandeelhouders en de raad van commissarissen zich laten adviseren over de juiste beslissing!

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search