Aandelen

Aandelen

Oprichting  & aandelen

Een aandeel is een belang in een B.V. Als een B.V. wordt opgericht, heeft de B.V. kapitaal nodig: geld om te kunnen ondernemen. De oprichter stort dit op de rekening van de B.V., en krijgt daar dan een aandeel in de B.V. voor terug.

Er kan één oprichter zijn in een B.V. met één aandeel van een bepaald bedrag maar een ondernemer is hier vrij in. Er kunnen dus ook meerdere oprichters zijn die een zelfde aantal aandelen hebben, voor het zelfde bedrag maar oprichter kunnen ook een verschillend aantal aandelen nemen in een BV.

Rechten aandelen

De oprichter die een B.V. opricht en kapitaal stort, heet dan aandeelhouder. Een aandeelhouder heeft recht op zeggenschap en (eventuele) winsten (lees: dividend). Als er één aandeelhouder is, vormt de onderneming een overzichtelijk geheel. De oprichter is de enig aandeelhouder en bestuurder, en er zullen dan geen conflicten ontstaan tussen aandeelhouders onderling of een u met de bestuurder.

Meerdere aandeelhouders

Dit is anders als een B.V. meerdere aandeelhouders heeft, en meerdere bestuurders. Er kunnen dan conflicten ontstaan. Soms hebben de aandeelhouders onderling verschillende belangen. De één wil dan bijvoorbeeld  alle winsten laten uitkeren, terwijl de andere aandeelhouder juist de winsten weer ten goede wil laten komen aan de onderneming. En het bestuur van een B.V. kan ook een andere visie hebben dan de aandeelhouders.

Aandelen & Trevi Advocaten

Het is steeds van belang goede afspraken te maken. Wanneer mag er winst aan de aandeelhouder worden uitgekeerd? Heeft het bestuur goedkeuring nodig van aandeelhouders om bepaalde besluiten te kunnen nemen? Mag het bestuur een vrijgekomen plek in het bestuur zelf invullen? Lees hierover ook onder Flex B.V. Deze afspraken moeten dan worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Trevi Advocaten kan je helpen bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Ook kan Trevi Advocaten een aandeelhouder bijstaan in een conflict met zijn mede-aandeelhouders.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search