Gebrekenregeling

Gebrekenregeling

Gebreken

Bij alle vormen van huur, dus niet alleen bij de huur van woon-, bedrijfs- en kantoorruimte maar ook bij de huur van een zaak of voorwerp, is de gebrekenregeling van toepassing. Als een verhuurder ‘niet het volledige genot van de huur kan verschaffen’, omdat de zaak een staat of eigenschap heeft die een ‘goed onderhouden zaak van dezelfde soort niet heeft’, moet de verhuurder dit gebrek verhelpen. Anders gezegd: als de gehuurde zaak kapot is, heeft de huurder recht op een nieuwe.

Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht op eerste verzoek van de huurder het gebrek dan te verhelpen. Het gebrek moet wel van enig omvang zijn omdat anders de kosten van verhelpen niet in verhouding staan tot het gebrek. Dit komt het beste tot uiting bij huur van woonruimte: de huurder moet zelf een kapot peertje vervangen maar de verhuurder moet het lekkende dak maken.

Verhelpt de verhuurder het gebrek niet, ondanks het verzoek van de huurder? Dan mag de huurder het gebrek zelf verhelpen, op kosten van de verhuurder! De meest praktische oplossing is dan de kosten verrekenen met de huur.

Een andere oplossing ziet op een huurprijsvermindering. Door het gebrek heeft de huurder immers minder genot van het gehuurde en zou hij ook minder huur hoeven te betalen. De huurprijsvermindering moet wel in verhouding staan tot het verminderd genot.

Gebreken & Trevi Advocaten

Het kan natuurlijk voorkomen dat een bepaald gebrek al voor de huur bij de huurder bekend is. Mag hij hier dan nog tijdens de huur over klagen? Om dit soort discussies te voorkomen, is het verstandig goede afspraken te maken en Trevi Advocaten kan je hierbij helpen.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search