Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte

De wet had voor bedrijfsruimte de ‘middenstandsbedrijfsruimte’ voor ogen. De huurder van deze ruimte is economisch gebonden aan een bepaalde locatie, en zo afhankelijk van een bepaalde klantenkring. Omdat deze huurder ook investeert in zijn bedrijfsruimte, kan hij zijn bedrijf niet zonder grote nadelen verplaatsen. De huurder van bedrijfsruimte wordt daarom goed beschermd.

De huurder van bedrijfsruimte heeft zo recht op een minimale huurperiode van vijf jaar. En bij verlenging nog eens vijf jaar. En bij een niet vrijwillige beëindiging van de huur, kan de huur in de regel alleen worden beëindigd als de huurder ‘zich niet als een goed huurder heeft gedragen’, of bij ‘dringend eigen gebruik’ door de verhuurder. Als de huurprijs afwijkt van vergelijkbare ruimten in de omgeving, kan de huurder naar de rechter stappen om de huurprijs te wijzigen.

Bedrijfsruimte & Trevi Advocaten

Om geen valse verwachtingen te scheppen, is het natuurlijk belangrijk dat huurder en verhuurder van bedrijfsruimte goede afspraken maken. En deze moeten dan ook schriftelijk worden vastgelegd. Trevi Advocaten kan je hierbij helpen.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search