Zieke werknemer

Zieke werknemer

Het kan voorkomen dat een werknemer op een zeker moment door ziekte haar werkzaamheden niet kan uitvoeren. Gedurende deze periode van arbeidsongeschiktheid moet de werkgever wel het loon van werknemer doorbetalen. Deze verplichting van de werkgever is alleen aanwezig als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt dus niet als de opdrachtnemer werkzaamheden verricht op onder een freelanceovereenkomst.

Werkgever

Bij de werkgever leven in het geval van een zieke werknemer verschillende vragen. Wat is bijvoorbeeld raadzaam te doen als een werknemer (langdurig) ziek wordt? Aan welke regels moet je dan als werkgever voldoen? Welke invloed kun je als werkgever uitoefenen op een voorspoedige re-integratie van je zieke werknemer?

Werknemer

Ook een zieke werknemer kampt met diverse vragen. Wat wordt er van jou als werknemer verwacht na jouw ziekmelding? Moet je als je ziek bent alle bevelen van je werkgever maar opvolgen, of heb je zelf ook nog enige invloed op de te volgen procedures?

Deskundigen

Tussen werkgever en werknemer kan discussie ontstaan over het arbeidsrechtelijke begrip ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Deze onenigheid ontstaat vaak als de werknemer uitvalt met pijn- of vermoeidheidsklachten of met spanningsklachten rondom een arbeidsconflict. In deze gevallen is het belangrijk dat beide partijen een deskundige inschakelen die de klachten bij de werknemer vaststelt. Aan de zijde van de werkgever is dit een ARBO arts. Als de werknemer het niet eens is met het oordeel van deze arts, kan zij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Als werkgever en werknemer het eens zijn over de arbeidsongeschiktheid van werknemer, moeten partijen een plan van aanpak opstellen. In dit plan wordt de weg naar de re-integratie van de werknemer verder uitgewerkt. Zo weten partijen wat ze in de nabije toekomst van elkaar kunnen verwachten.

Ziekte & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten kan zowel een werkgever als een werknemer helpen met (onder andere) de volgende ziekte-vragen:

  • Wanneer is een werknemer “ziek”?
  • Welke stappen moeten worden doorlopen als een werknemer ziek is?
  • Moet een werknemer zich tijdens zijn ziekte melden bij de werkgever?
  • Wat moet er gebeuren als werkgever de ziekte van de werknemer niet accepteert?
Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search