UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen: UWV

Beleidsregels Ontslagtaak UWV

Als de werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet zij hiervoor eerst toestemming krijgen van het UWV. Opzeggen zonder de toestemming van het UWV of de kantonrechter is niet rechtsgeldig.  Het UWV beoordeeld de ontslagaanvraag aan de hand van haar Beleidsregels Ontslagtaak UWV.

Belangenafweging UWV

Nadat de werkgever de ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV, heeft de werknemer de mogelijkheid hier schriftelijk op te reageren. De procedure bij het UWV is vaak een schriftelijke procedure. Als het UWV na de schriftelijke rondes over voldoende informatie beschikt, kan zij een beslissing nemen. Het UWV geeft toestemming aan de werkgever voor opzegging van de arbeidsovereenkomst als zij het voorgenomen ontslag redelijk vindt. Hierbij houdt zij rekening met zowel de belangen van werkgever als werknemer.

Tegen de beslissing van het UWV staat geen hoger beroep open. Ook kan het UWV geen oordeel geven over een ontslagvergoeding.

UWV & Trevi Advocaten

Heb je vragen over de procedure bij het UWV? Neem dan contact op met Trevi Advocaten.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search