Statutair directeur

Statutair directeur

Werknemer of statutair directeur?

Het lijkt soms zo eenvoudig: de algemene vergadering van aandeelhouders (of de raad van commissarissen) stelt de statutair directeur aan en kan deze ook weer ontslaan. Maar niets is wat het lijkt. De regels die gelden voor de “gewone” werknemer zijn ook van toepassing op de statutair directeur. Dit blijkt in de praktijk vaak fout te gaan. Hierdoor blijkt een ontslag van een statutair directeur vaak niet rechtsgeldig.

Om dergelijke problemen te voorkomen, is het raadzaam vooraf juridisch advies in te winnen. Dit is bijvoorbeeld van belang indien een statutair directeur niet goed functioneert.

Ontslag statutair directeur

Ook als agendapunt in de algemene vergadering van aandeelhouders het “ontslag van de statutair directeur” staat gepland, is het raadzaam eerst juridisch advies in te winnen over de te nemen stappen. Het is belangrijk dat de statutair directeur in deze vergadering goede argumenten aanvoert waarom zij/hij niet ontslagen moet worden als statutair directeur. Het is raadzaam deze argumenten te onderbouwen met schriftelijke documenten. Ook is het belangrijk om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders of van de raad van commissarissen te vermelden dat je je als statutair directeur beschikbaar stelt voor je eigen werkzaamheden, ook indien de vergadering besluit tot het ontslag. Mocht de algemene vergadering van aandeelhouders of van de raad van commissarissen besluiten tot het ontslag van de statutair directeur, dan is het belangrijk dat deze hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangt aan het einde van de vergadering.

Na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de raad van commissarissen is het belangrijk dat alles goed wordt opgeschreven in de notulen. Ook het feit dat de statutair directeur tijdens de vergadering heeft aangegeven dat hij zich beschikbaar blijft stellen voor de eigen werkzaamheden moet hier goed in worden vermeld.

Vragen over de statutair directeur?

Trevi Advcocaten kan de statuatair directeur bijstaan bij vragen over (het eindigen van) zijn dienstverband met de vennootschap. Ook kan Trevi Advocaten de (algemene vergadering van aandeelhouders) onderneming bijstaan met vragen die tijdens het dienstverband van de statutair directeur kunnen ontstaan.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search