Sociaal plan

Sociaal plan

Tijdens een reorganisatie binnen een onderneming is het raadzaam een sociaal plan op te stellen. Uit dit plan kan iedere werknemer opmaken wat de reorganisatie voor hem voor (financiële) gevolgen heeft. In het sociaal plan wordt bijvoorbeeld opgenomen welke functies verdwijnen. Ook wordt de reden van de reorganisatie duidelijk uiteengezet.

Doel sociaal plan

Het doel van een sociaal plan is het verzachten van het leed die door de reorganisatie ontstaat voor de werknemer. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld bijscholingsfaciliteiten en outplacementtrajecten.

Inhoud sociaal plan

Voor de werknemers zijn vaak de financiële consequenties van de reorganisatie van doorslaggevend belang. Zo komen in het sociaal plan onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Worden de openstaande vakantiedagen uitbetaald;
  • Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • Wordt de werknemer gedurende de opzegtermijn vrijgesteld van werkzaamheden;
  • Kunnen werknemers binnen de onderneming solliciteren op (nieuwe) functies?
  • Krijgen de werknemers na het einde dienstverband nog een ontslagvergoeding mee?, en
  • Met welke aspecten is rekening gehouden bij de berekening van de ontslagvergoeding?

Voor een aantal werknemers kan de inhoud van het sociaal plan de doorslag geven tot een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is dus voor de werkgever zaak vooraf goed na te denken over de inhoud van een sociaal plan.

Sociaal plan & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten kan werkgevers bijstaan bij het opstellen van een sociaal plan. Werknemers kunnen door Trevi Advocaten worden bijgestaan de uitleg en beoordeling van een sociaal plan. Dit kan het verschil betekenen tussen vrijwillig akkoord gaan met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of het opstarten van nieuwe onderhandelingen met de werkgever.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search