Re-integratieverplichtingen

Re-integratieverplichtingen

Re-integratie

In het geval van een zieke werknemer, zullen zowel de werkgever als de werknemer zich moeten inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Beide partijen hebben dan ook zo hun re-integratieverplichtingen.

Stappenplan re-integratie

Tijdens de eerste twee ziektejaren moeten partijen een plan van aanpak opstellen. In dit plan werken partijen uit welke op re-integratie gerichte activiteiten zullen worden ondernomen. Na de ziekmelding moeten de volgende termijnen door partijen voor ogen worden gehouden:

 • Op de eerste dag moet de ziekmelding door de werkgever worden doorgegeven aan de arbodienst;
 • De werkgever moet een dossier bijhouden van het verloop van de arbeidsongeschiktheid;
 • Binnen zes weken na de ziekmelding moet de arbodienst een advies hebben opgesteld;
 • Als de arbodienst adviseert dat de werknemer werkzaamheden kan uitvoeren, moeten partijen binnen twee weken na het advies een plan van aanpak opstellen;
 • Het plan van aanpak moet in principe om de zes weken door werkgever en werknemer worden geëvalueerd. Als dat nodig is moet het plan worden aangepast op de huidige omstandigheden;
 • Binnen 42 weken moet de arbeidsongeschiktheid worden doorgegeven aan het UWV, en
 • Aan het einde van het eerste ziektejaar moeten werkgever en werknemer dit jaar samen evalueren.

Verplichtingen werkgever

De werkgever moet bij de re-integratie het initiatief nemen. De werkgever moet onderzoeken of er binnen zijn onderneming aangepast of passen werk is, wat de arbeidsongeschikte werknemer kan uitvoeren. Bij de zoektocht van de werkgever moet de werkgever ook onderzoeken of er een functie voor werknemer kan worden gecreëerd.  Dit kan de werkgever doen door bijvoorbeeld een bestaande functie aan te passen naar de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer.

Verplichtingen werknemer

De werknemer heeft de verplichting om mee te werken aan haar re-integratie. De werknemer doet dit door zich actief op te stellen. Ook kan de werknemer zelf met voorstellen komen die volgens haar de re-integratie bevorderen.

In de wet worden de volgende drie re-integratieverplichtingen van de werknemer genoemd:

 • De werknemer moet redelijke voorschriften en maatregelen die de re-integratie tot doel hebben opvolgen;
 • De werknemer moet meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak, en
 • De werknemer moet passen werk gaan verrichten als de werkgever haar die gelegenheid biedt.

Re-integratie & Trevi Advocaten

Heb je als werkgever of werknemer vragen over re-integratieverplichtig? Trevi Advocaten kan je helpen! Zo kun je (onder andere) bij Trevi Advocaten terecht met de volgende vragen:

 • Moet een werknemer vanaf de start van zijn ziekte re-integreren?
 • Wat moet er gebeuren als een zieke werknemer zijn eigen functie (nog) niet kan uitvoeren?
 • Moet een werkgever ook de mogelijkheden onderzoeken van re-integreren bij een andere werkgever?
 • Wat moet er gebeuren als werkgever en werknemer het niet eens zijn over de mate van re-integratie?
Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search