Ontslag

Ontslag

Einde arbeidsovereenkomst

Alles in het leven is eindig, zo ook de arbeidsovereenkomst. Zowel de werkgever als de werknemer kan het initiatief nemen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als je als werknemer jouw arbeidsovereenkomst beëindigd omdat je elders een nieuwe baan hebt gevonden, loop je geen enkel risico. Als een arbeidsovereenkomst om een andere reden eindigt, is het voor beide partijen zaak goed de arbeidsrechtelijke regels in acht te nemen om verassingen in de toekomst te voorkomen.

Wanneer einde arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:

  • Door de dood van de werknemer;
  • Doordat de in de arbeidsovereenkomst opgenomen duur is verstreken;
  • Door een ontslag op staande voet;
  • Met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst);
  • Na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, en
  • Na toestemming van de kantonrechter.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet kan voor de werknemer verstrekkende gevolgen hebben. Daarom kan de werkgever niet te lichtzinnig naar dit middel grijpen. Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Daarnaast moet het ontslag onverwijld worden gegeven. Ten slotte moet bij het ontslag op staande voet direct aan de werknemer worden medegedeeld waarom hij is ontslagen op staande voet. Als niet aan alle drie deze eisen is voldaan, is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven en is de werknemer nog gewon in dienst bij de werkgever.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Wat is nu precies een dringende reden voor een ontslag op staande voet? Het antwoord op deze vraag is lastig te geven. Bovendien hangt het af van alle omstandigheden van het geval. Zaken die snel een reden voor een ontslag op staande voet opleveren zijn bijvoorbeeld diefstal en verduistering. Ook mishandeling, bedreiging en belediging kunnen een reden opleveren voor een ontslag op staande voet.

Ontslag & Trevi Advocaten

Wil je als werkgever een werknemer ontslaan op staande voet? Of ben je zelf ontslagen op staande voet en wil je weten of dit ontslag rechtsgeldig is gegeven? Bel Trevi Advocaten.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search