Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Het klinkt zo makkelijk: als een onderneming vijftig of meer werknemers in dienst heeft, is zij verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Maar wat doet zo’n ondernemingsraad nu eigenlijk? En wat wordt er van jou als werknemer verwacht als je plaatsneemt in een ondernemingsraad.

Ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad bestaat uit minimaal drie en maximaal vijfentwintig werknemers. Dit aantal is afhankelijk van het aantal werknemers binnen de onderneming. Elke werknemer die langer dan zes maanden werkt binnen de onderneming is verkiesbaar.

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en één of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter vertegenwoordigd de ondernemingsraad in bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.

Bevoegdheden ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft de volgende bevoegdheden:

  • Het recht van overleg met de ondernemer en het recht van initiatief;
  • Het recht op informatie;
  • Het adviesrecht ten aanzien van belangrijke bedrijfseconomische en organisatorische beslissingen;
  • Het instemmingsrecht ten aanzien van sociale aangelegenheden;
  • Rechten met betrekking tot de benoeming en het ontslag van bestuursleden, en
  • De rechten die aan een ondernemingsraad zijn toegekend in een cao.

Ondernemingsraad & Trevi Advocaten

Voor zowel de werkgever als de werknemer kunnen deze bevoegdheden tot vragen leiden. Trevi Advocaten kan jouw vragen beantwoorden over het instellen en in stand houden van een ondernemingsraad of een (vrijwillige) personeelsvertegenwoordiging. Ook kan Trevi Advocaten helpen met gerechtelijke procedures bij o.a. de ondernemingskamer en de rechtbank.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search