Medezeggenschap

Medezeggenschap

Wet op de ondernemingsraden

In de Wet op de ondernemingsraden is de verplichting voor de werkgever opgenomen om zijn werknemers tot op zekere hoogte te betrekken bij belangrijke beslissingen binnen de onderneming. De werkgever kan dit doen door een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Zowel een ondernemingsraad als een personeelsvertegenwoordiging vertegenwoordigen de werknemers in het overleg met de werkgever.

Wanneer een ondernemingsraad?

Een onderneming waarin ten minste vijftig werknemers werken is verplicht een ondernemingsraad in te stellen. In een cao kan een andere grens voor de onderneming zijn opgenomen. Wanneer het aantal werknemers binnen de onderneming daalt naar (bijvoorbeeld) 49, houdt de ondernemingsraad van rechtswege op te bestaan na het einde van de zittingsperiode. De werkgever kan dan besluiten de ondernemingsraad vrijwillig  in stand te houden.

Vrijwillige ondernemingsraad

Als een onderneming minder dan vijftig werknemers heeft, dan is de werkgever niet verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Wel kan de werkgever een (vrijwillige) personeelsvertegenwoordiging in het leven roepen. Op deze manier vergroot de werkgever de medezeggenschap binnen zijn onderneming.

Medezeggenschap & Trevi Advocaten

Vragen over medezeggenschap binnen jouw onderneming? Bel Trevi Advocaten.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search