Kantonrechter

Kantonrechter

De rechter

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst )om welke reden dan ook) met zijn werknemer wil beëindigen, dan kan hij hiertoe een verzoek tot beëindiging doen bij de kantonrechter. De kantonrechter geeft dan in een relatief korte periode zijn oordeel over de beëindiging en de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding. Een dergelijk verzoek kan ook door de werknemer worden ingediend. Dit doen werknemers vaak om een hogere ontslagvergoeding uit te lokken dan ze is aangeboden door de werkgever.

Kennelijk onredelijk ontslag & kantonrechter

Ook als jouw loon (ten onrechte) niet wordt uitbetaald, of je wordt geweigerd jouw eigen werkzaamheden uit te voeren, kun je als werknemer een procedure starten bij de kantonrechter. Wanneer je als werknemer jouw ontslag kennelijk onredelijk vindt, kun je ook de weg naar de kantonrechter bewandelen.

Ten slotte kunnen ook procedures met betrekking tot het medezeggenschapsrecht worden gevoegd voor de kantonrechter.

Kantonrechter & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten kan zowel werkgevers als werknemers bijstaan in hun procedures bij de kantonrechter.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search