Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Waarom een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is bedoeld voor het veiligstellen van de know how van de werkgever. Het concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen als hij bij de onderneming van de ex werkgever verrichtte. Het is verstandig om het concurrentiebeding te beperken in geografisch gebied en in tijd.

Relatiebeding

Een variant van het concurrentiebeding is het relatiebeding. Dit beding verbiedt de werknemer om gedurende een bepaalde tijd na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten voor relaties van de ex werkgever of deze relaties te benaderen.

Zowel het concurrentiebeding als het relatiebeding gelden alleen tussen partijen als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Het is dus verstandig deze bedingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Lukt dit niet, dan kunnen de bedingen ook per e-mail worden overeen gekomen.

Concurrentiebeding & Trevi Advocaten

Indien jouw onderneming in een concurrentiegevoelige markt opereert, is het raadzaam een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Dit geldt natuurlijk ook voor een relatiebeding als je als werkgever wilt voorkomen dat de werknemer er (na afloop van zijn arbeidsovereenkomst) met jouw klanten vandoor gaat. Een degelijke arbeidsovereenkomst kan eventuele discussies met je nieuwe werknemer in de toekomst voorkomen. Het is raadzaam hier tijdig een goed arbeidsrechtelijk advies over te vragen bij Trevi Advocaten.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search