Beëindigingsovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst

Als zowel werkgever als werknemer het eens zijn over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In dit geval stellen werkgever en werknemer onderling een beëindigingsovereenkomst op om hun afspraken rondom het einde van de arbeidsovereenkomst vast te leggen.

Inhoud beëindigingsovereenkomst

Zo worden in een beëindigingsovereenkomst onder andere afspraken gemaakt over:

  • de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • of werknemer gedurende de opzegtermijn wordt vrijgesteld van werkzaamheden;
  • de nog niet genoten vakantiedagen.  Worden deze uitbetaald?;
  • de vraag of de werknemer tot het einde van de arbeidsovereenkomst gebruik mag blijven maken van de lease auto;
  • een de hoogte van een (eventuele) ontslagvergoeding, en
  • hoe om te gaan met het concurrentie- of relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst.

Ontslag & WW uitkering

Voor het behoud van de WW uitkering is het voor de werknemer van belang dat hem geen verwijt kan worden gemaakt van het eindigen van de arbeidsovereenkomst.  Om deze reden wordt dit gegeven altijd duidelijk vermeld in de beëindigingsovereenkomst.

Beëindigingsovereenkomst & Trevi Advocaten

Vaak is de inhoud van een beëindigingsovereenkomst een kwestie van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Trevi Advocaten kan zowel werkgevers als werknemers bijstaan in dergelijke onderhandelingen.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search