Arbeidsrecht voor werknemers

Arbeidsrecht voor werknemers

Trevi Advocaten kan werknemers bijstaan in allerhande arbeidsrechtzaken zowel voorafgaand aan, tijdens en aan het einde van het dienstverband.

Voorafgaand aan het dienstverband

Voorafgaand aan het dienstverband zijn er de sollicitatiegesprekken. Als duidelijk is dat jij de geschikte kandidaat bent, dan zul je een arbeidsovereenkomst moeten ondertekenen. Vaak wordt daar even vluchtig doorheen gebladerd. Je wilt immers graag aan de slag bij je nieuwe werkgever. Meteen klagen over de inhoud van de arbeidsovereenkomst geeft vaak geen goede indruk. Maar de inhoud van de arbeidsovereenkomst is wel degelijk van belang voor eventuele discussies met je nieuwe werkgever in de toekomst. Let vooral op het concurrentiebeding en het relatiebeding. Deze bepalingen mogen jouw werkzaamheden na afloop van de arbeidsovereenkomst namelijk niet te veel beperken. Het is raadzaam hier tijdig een goed arbeidsrechtelijk advies over te verkrijgen.

Tijdens het dienstverband

Ook tijdens het dienstverband kunnen zich tussen werkgever en werknemer allerhande discussies voordoen. Wat is bijvoorbeeld verstandig als jouw werkgever vraagt of je gedurende je dienstverband een nieuwe arbeidsovereenkomst wilt ondertekenen met een payroll bedrijf? Moet je dit doen of is dat niet verstandig? Raak je hierdoor je arbeidsverleden kwijt of niet?

Een ander probleem doet zich voor als je als werknemer (langdurig) ziek wordt. Wat wordt er dan van je verwacht? Moet je op dat moment alle bevelen van je werkgever maar opvolgen, of heb je zelf ook nog enige invloed op de te volgen procedures? Het is belangrijk dat je bij het opstellen van een plan van aanpak goed op de hoogte bent van jouw (juridische) rechten en verplichtingen.

Het komt wel eens voor dat jouw werkgever besluit te gaan reorganiseren. Op de vraag waarom is het antwoord van de werkgever vaak omdat het financieel niet zo goed gaat. Bij een dergelijke antwoord is het niet altijd zo dat dat een goede reden is voor het ontslag. Voorafgaand aan een reorganisatie dient er een goed sociaal plan te worden opgesteld door de werkgever. In dit plan worden een aantal arbeidsrechtelijke zaken voor alle werknemers geregeld. Het is belangrijk dat de werkgever voorafgaand aan de reorganisatie aan alle arbeidsrechtelijke eisen heeft voldaan. Is dit namelijk niet het geval, dan kan de werknemer niet “zomaar” worden ontslagen. Laat je dus ook in het geval van een reorganisatie goed (arbeidsrechtelijk) voorlichten.

Het einde van het dienstverband

Ook een dienstverband is eindig. Als je zelf een nieuwe baan hebt gevonden, moet je het relatie- en/of concurrentiebeding uit jouw arbeidsovereenkomst goed doornemen. Indien de werkgever om wat voor reden dan ook een einde wil maken aan de arbeidsovereenkomst, dan is het van belang goed je arbeidsrechtelijke rechten te kennen. Binnen het Nederlandse rechtsstelsel zijn een aantal ontslagredenen opgenomen, te weten:

  • ontslag met wederzijds goedvinden;
  • ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie;
  • ontslag op staande voet;
  • ontslag wegens verwijtbaar disfunctioneren;
  • ontslag wegens arbeidsongeschiktheid;
  • ontslag wegens een reorganisatie, en
  • ontslag wegens het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Het blijft in alle bovengenoemde gevallen voor jou als werknemer belangrijk dat het ontslag op zo’n wijze wordt afgerond, dat je (indien mogelijk) een passende ontslagvergoeding krijgt en dat je rechten op een WW-uitkering niet verloren gaan.

Vragen over ontslag?

Trevi Advocaten kan werknemers bijstaan (in de onderhandelingen over) ontslagzaken. In alle gevallen is het voor de werknemer belangrijk niets te ondertekenen en nergens (mondeling) mee akkoord te gaan, zonder dat er door een arbeidsrechtelijke deskundige naar is gekeken. Deze deskundige kan namelijk zonder emoties kijken naar hetgeen is voorgevallen en kan hierover goed adviseren. Het is hierbij raadzaam niet af te gaan op het arbeidsrechtelijke advies van de juridisch adviseur van werkgever, want deze heeft vaak tegenstrijdige belangen met die van de werknemer. Neem dus een eigen arbeidsrechtelijke adviseur in de hand die jouw belangen goed kan beoordelen.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search