Arbeidsrecht voor werkgevers

Arbeidsrecht voor werkgevers

Voorafgaand aan het dienstverband

Voorafgaand aan het dienstverband dient de werkgever zich allereerst de vraag te stellen of zij een werknemer ook echt in dienst wil nemen. Naast een arbeidsovereenkomst kan een werkgever ook gebruik maken van iemands diensten op basis van bijvoorbeeld een freelanceovereenkomst (overeenkomst van opdracht). Beide constructies hebben uiteraard hun arbeidsrechtelijke voor- en nadelen. Deze dienen goed tegen elkaar te worden afgewogen.

Indien jouw onderneming in een concurrentiegevoelige markt opereert, is een arbeidsovereenkomst met een goed concurrentiebeding een pre. Dit geldt natuurlijk ook voor een relatiebeding als je als werkgever wilt voorkomen dat de werknemer er (na afloop van zijn arbeidsovereenkomst) met jouw klanten vandoor gaat. Het is raadzaam hier tijdig een goed arbeidsrechtelijk advies over te verkrijgen.

Tijdens het dienstverband

Ook tijdens het dienstverband kunnen zich tussen werkgever en werknemer allerhande arbeidsrechtelijke discussies voordoen. Wat is bijvoorbeeld raadzaam te doen als een werknemer (langdurig) ziek wordt? Aan welke regels moet je dan als werkgever voldoen? Welke invloed kun je als werkgever uitoefenen op een voorspoedige re-integratie van je zieke werknemer? Het is belangrijk dat je bij het opstellen van een plan van aanpak goed op de hoogte bent van je (juridische) rechten en verplichtingen.

Het kan ook voorkomen dat een werknemer niet goed functioneert. Wat kun je hieraan doen als dit zo blijft? Het opbouwen van een goed “dossier” is hierbij belangrijk.

Helaas kan het op een zeker moment financieel iets minder gaan. Een reorganisatie kan dan een oplossing zijn. Maar welke stappen moet je als werkgever doorlopen om de arbeidsovereenkomsten met de werknemers te beëindigen? Dit is van belang om de werknemers rechtgeldig te ontslaan. Laat je dus ook in het geval van een reorganisatie altijd goed (arbeidsrechtelijk) voorlichten.

Het einde van het dienstverband

Ook een dienstverband is eindig. Als de werkgever om wat voor reden dan ook een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, is het van belang goed de juiste arbeidsrechtelijke paden te bewandelen. Binnen het Nederlandse rechtsstelsel zijn een aantal ontslagredenen opgenomen, te weten:

  • ontslag met wederzijds goedvinden;
  • ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie;
  • ontslag op staande voet;
  • ontslag wegens verwijtbaar disfunctioneren;
  • ontslag wegens arbeidsongeschiktheid;
  • ontslag wegens een reorganisatie, en
  • ontslag wegens het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Het blijft in alle bovengenoemde gevallen belangrijk dat het ontslag zodanig wordt afgerond dat de werknemer hier niet op een later tijdstip op terug kan komen. Als werkgever is het daarom raadzaam de werknemer goed in te lichten over de risico’s die de werknemer loopt bij een ontslag. Dit is de taak van de werkgever!

Vragen over werkgeverschap en arbeidsrecht?

Trevi Advocaten kan werkgevers van het juiste advies voorzien (in de onderhandelingen) bij ontslagzaken. In alle gevallen is het voor de werkgever belangrijk dat er tijdig een juridisch adviseur wordt ingeschakeld. Hiermee kan een hoop ellende en extra kosten worden vermeden.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search