Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Naast het internationale recht, de cao en de regelingen van de ondernemingsraad, wordt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer bepaald door de arbeidsovereenkomst. Om discussies te voorkomen is het zaak alle afspraken goed vast te leggen in een arbeidsovereenkomst.

Inhoud arbeidsovereenkomst

De volgende onderwerpen dienen in ieder geval te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst:

  • Functie;
  • Proeftijdbeding;
  • Beloning (ook in geval van ziekte);
  • Vakantie & verlof;
  • Arbeidstijden;
  • Controlevoorschriften bij ziekte;
  • Duur arbeidsovereenkomst;
  • Opzegtermijn (in geval arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd), en
  • Tussentijds opzegbeding (in geval arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).

Concurrentiebeding?

Afhankelijk van het soort functie en de onderneming van werkgever kan het raadzaam zijn een concurrentiebeding, relatiebeding, beperking van nevenwerkzaamheden of een geheimhoudingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Vaak worden deze bedingen door elkaar gebruikt. Dit kan voor veel verwarring zorgen en leidt in veel gevallen tot een rechtzaak. Het is dus zaak deze bedingen niet standaard in de arbeidsovereenkomst op te nemen, maar alleen als dit noodzakelijk is. Om over bovengenoemde bijzondere bedingen geen discussie te krijgen, is het zaak deze op maat te (laten) maken voor de functie en de onderneming waarin de werknemer werkzaam is.

Arbeidsovereenkomst huidige tijd

Nadat de arbeidsovereenkomst is ondertekend is het belangrijk de arbeidsovereenkomst up to date te houden. Zo kan het raadzaam zijn om, als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd, ook opnieuw het concurrentie- of relatiebeding overeen te komen. Daarnaast kan het zijn dat de functie van de werknemer tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst wijzigt. Deze wijziging moet worden opgenomen in een (aanvulling op de) arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst & Trevi Advocaten

Voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst of het beoordelen van een reeds bestaande arbeidsovereenkomst kun je bij Trevi Advocaten terecht.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search