Trevi Nieuws

Selectieve betaling door een bestuurder, mag dat?

Een bestuurder van een groep van ondernemingen heeft betalingen verricht aan bedrijven in de groep, en een paar weken later gaan de twee belangrijkste bedrijven failliet. De Rabobank heeft de hele groep gefinancierd en is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee, en stelt de bestuurder [...]

Franchise en verplichte omzetprognoses?

Van alle soorten contracten lijkt het franchise-contract het meest actueel te zijn . De Hoge Raad heeft in september 2018 weer haar belangrijke standpunt herhaald over de zogenaamde precontractuele informatieplicht, namelijk dat de franchisegever niet verplicht is omzetprognoses te verstrekken [...]

Onrechtmatige concurrentie blijft lastig aan te tonen!

Bedrijven mogen elkaar (natuurlijk) beconcurreren maar een bedrijf doet er verstandig aan zijn bedrijfsknow-how te beschermen. In Scheveningen ving een (uitgever van een) huis-aan-huisblad onlangs bod toen zij een concurrent beschuldigde van onrechtmatige concurrentie (vindplaats: AR 2018/570). [...]

Opzegging franchise-overeenkomst blijft uitdagend

Franchise blijft in beweging. De rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2017:2457) heeft deze maand ook weer een aardig kort geding vonnis gepubliceerd over de opzegging van een franchise-overeenkomst. Partijen hebben in deze kwestie in hun franchiseovereenkomst afgesproken dat de franchisegever de [...]

Aanzegboete toch niet altijd verschuldigd

Sinds 1 juli 2015 is in de wet de zogenaamde aanzegverplichting voor de werkgever opgenomen. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voor het (van rechtswege) eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk informeert over het al dan niet verlengen van [...]

De pre-pack: mag het nu wel of niet?

Een zogenaamd pre-pack is een, kort gezegd, voor faillissement voorbereide doorstart van een onderneming, waarbij een door de rechtbank aangewezen beoogd curator (stille bewindvoerder) “meekijkt” om, zodra het faillissement is uitgesproken, snel te kunnen handelen omdat hij dan van alle [...]

Overgang van personeel bij doorstart na faillissement

In het geval van een overgang van onderneming treden de werknemers van rechtswege bij de nieuwe onderneming in dienst en zijn zij gerechtigd tot doorbetaling van loon door de nieuwe onderneming. Deze regels zijn (om redenen die verderop worden toegelicht) niet van toepassing bij een doorstart [...]

Zorgplichten in de ondernemingsrechtpraktijk

In de rechtspraak en literatuur wordt vaak gesproken van ‘bijzondere zorgplichten’. In verschillende (ondernemingsrechtelijke) situaties kan het betrachten van de nodige zorgvuldigheid een bijzondere zorgplicht met zich meebrengen. Er wordt dan gesproken van ‘de zorgplicht die uit hoofde van de [...]

page 1 of 4
Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search