Hoge ontslagvergoeding bij kort dienstverband

Het gebeurt weleens dat een kantonrechter in zijn vonnis bepaald dat de werknemer bij de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst een hoge ontslagvergoeding meekrijgt. Meestal is het dan zo dat de werknemer al geruime tijd bij werkgever in dienst was. In de kantonrechtersformule wordt immers het aantal dienstjaren ook meegenomen. Toch kan de kantonrechtersformule ook weleens onredelijk uitpakken voor een werknemer. In dat geval kan de kantonrechter bepalen dat een werknemer toch een hoge ontslagvergoeding meekrijgt, ondanks dat hij nog maar kort in dienst is bij werkgever.

Feiten
Zo was in dit geval werknemer A van 46 jaar sinds 3 mei 2010 in dienst bij werkgever S. In december 2010 heeft A op verzoek van werkgever S een formulier ingevuld ter voorbereiding op zijn beoordelingsgesprek. A was hierin zeer positief over zichzelf. Op 16 februari 2011 heeft de leidinggevende van A hem geconfronteerd met klachten van collega’s over het optreden van A. A heeft in ditzelfde gesprek aangegeven dat hij zich niet kon vinden in deze klachten. Toch heeft werkgever S A op 1 maart 2011 per direct vrijgesteld van zijn werkzaamheden en hem op non actief gesteld.

Ontbindingsverzoek
Bij de kantonrechter verzoekt S om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met A. Volgens S is het functioneren van A onder de maat. Volgens S gaat A niet goed om met zijn collega’s en de klanten. Zo worden de e-mails van klanten bijvoorbeeld niet beantwoord en negeert A de wensen van de klanten. S heeft A hiermee geconfronteerd tijdens een beoordelingsgesprek. Omdat A tijdens dit gesprek aangaf zich niet te herkennen in de klachten, vond S dat er geen andere mogelijkheid was dan de arbeidsovereenkomst met A te beëindigen.

Verweer werknemer
Volgens A is hij pas na een zeer intensieve sollicitatieprocedure bij S aangenomen, dus wist S wat zij aan A had. Bovendien heeft A juist altijd goed gefunctioneerd en is nooit met hem besproken dat dit niet zo was. A heeft nooit de mogelijkheid gehad zijn manier van werken aan te passen. Bovendien is er volgens A nooit een beoordelingsgesprek geweest, maar is A tijdens een bijeenkomst in Parijs “out of the blue” medegedeeld dat er klachten waren over ‘poor contracts’. Enkele weken later werd A uitgenodigd voor een overleg om de commerciële plannen van S te bespreken. Voorafgaand aan dit overleg werd A telefonisch medegedeeld dat hij onmiddellijk op non actief werd gesteld. Alle door S tijdens de procedure overlegde e-mails en verklaringen dateren van na de op non-actief stelling, en A heeft dus nooit de mogelijkheid gehad hierop te reageren.

Ontbinding arbeidsovereenkomst
Volgens de kantonrechter is tijdens de zitting gebleken dat het tussen partijen noodzakelijke vertrouwen voor een verdere voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer aanwezig is. Hierdoor is er sprake van voldoende gewichtige reden om de arbeidsovereenkomst op korte termijn te ontbinden.

Vergoeding
Volgens de kantonrechter is 16 februari 2011 de enige keer dat A is geconfronteerd met de kritiek op zijn functioneren. A was er op dat moment totaal niet op voorbereid dat zijn functioneren zou worden besproken. Volgens de kantonrechter kan S hier niet mee volstaan. S heeft hiermee A niet de mogelijkheid gegeven iets met de kritiek te doen door bijvoorbeeld zijn functioneren aan te passen. Ook is er nooit een gesprek met A geweest om over zijn functioneren te praten. Bovendien is er tijdens het gesprek met A op 16 februari 2011 niet één schriftelijke klacht aan A ter hand gesteld en is het gesprek nooit schriftelijk bevestigd. Nu niet aan bovengenoemde onderdelen is voldaan, acht de kantonrechter het niet redelijk de kantonrechtersformule te hanteren. De kantonrechter acht een ontslagvergoeding van € 75.000,00 (bruto) op zijn plaats.

Bent u als werkgever dus niet tevreden over een personeelslid: ontsla deze werknemer niet “zomaar” zonder dat u een goed dossier hebt opgebouwd. Voor vragen over de opbouw van een dossier dat standhoudt voor een rechter kunt u terecht bij Trevi Advocaten.

Bron: LJN: BR0705, Rechtbank Haarlem, sector kanton, 27 april 2011

Start typing and press Enter to search