Overgang van personeel bij doorstart na faillissement

25 - 03 - 2020
In het geval van een overgang van onderneming treden de werknemers van rechtswege bij de nieuwe onderneming in dienst en zijn zij gerechtigd tot doorbetaling van loon door de nieuwe onderneming. Deze regels zijn (om redenen die verderop worden toegelicht) niet van toepassing bij een doorstart na faillissement, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden toch worden toegepast. Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Nederland hier een interessante uitspraak over gedaan. Wat was er aan de hand?

Feiten
In deze situatie werd na het faillissement van drie vennootschappen een doorstart gemaakt. Hierbij werden de bedrijfsactiviteiten met dezelfde bedrijfsmiddelen en hetzelfde personeel voortgezet. De werknemers stellen zich op het standpunt dat de nieuwe vennootschappen gehouden zijn om hen het achterstallig loon van de gefailleerde vennootschappen te betalen, op basis van overgang van onderneming. De nieuwe vennootschappen beroepen zich op artikel 7:666 op grond waarvan de regels van overgang van onderneming niet van toepassing zijn in het geval van een faillissement.

Overweging rechtbank
De rechtbank overweegt allereerst dat het feit dat de regels die gelden in het geval van overgang van onderneming niet gelden in het geval van een faillissement. Dit is zo geregeld zodat de curator de mogelijkheid heeft om zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden bij een doorstart. Een eventuele koper zou immers kunnen worden afgeschrikt door de hoge loonkosten van de over te nemen werknemers. Hierdoor zou de overnemer van de beoogde overname af kunnen zien, waardoor er veel werkgelegenheid verloren gaat.

In dit geval bestond bij de bestuurder al voor het faillissement het plan om de onderneming te doen overgaan. De werkzaamheden zijn dan ook ononderbroken voortgezet, waarbij door de werknemers gebruik is gemaakt van dezelfde website, dezelfde bedrijfsmiddelen, hetzelfde pand en van aan de gefailleerde verstrekte vergunningen. Gezien deze omstandigheden oordeelt de rechter dat in dit geval gesproken kan worden van een overgang van onderneming, waardoor de nieuwe vennootschappen gehouden zijn om de betalingsverplichtingen van de gefailleerde vennootschappen na te komen.

Bron:ECLI:NL:RBNNE:2014:4598