Onbehoorlijk bestuur door het niet innen van facturen

25 - 03 - 2020
Onlangs heeft het gerechtshof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan over het niet factureren en innen van kosten door de bestuurders van een vennootschap. Dit kan er volgens de rechter (onder bepaalde omstandigheden) namelijk toe leiden dat de bestuurders aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door crediteuren van de vennootschap (ECLI:NL:GHAMS:2013:4258). Wat was er aan de hand?

Feiten
In deze situatie ging het om een vennootschap die in financieel zwaar weer verkeerde en voor haar inkomsten vrijwel geheel afhankelijk was van de betaling van openstaande facturen door een derde. De openstaande facturen betroffen een aanzienlijk bedrag (EUR 500.000) en door dit niet te factureren zijn de eisende crediteuren van de vennootschap indirect benadeeld.

Oordeel Gerechtshof Amsterdam
De rechter is van oordeel dat de bestuurders van de vennootschap (in deze situatie) een ernstig persoonlijk verwijt valt te maken. Dit komt erop neer dat de bestuurder, door zijn (niet) handelen, een situatie heeft toegelaten waardoor bestaande verplichtingen van de vennootschap niet meer konden worden nagekomen. Hierdoor kon ook geen verhaal worden geboden voor de ontstane schade van de crediteuren van de vennootschap. Op grond van het voorgaande heeft de rechter geoordeeld dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor de door de crediteuren geleden schade.

Let dus op bij uitstaande facturen: dit kan tot aansprakelijkheid leiden, ondanks het feit dat het natuurlijk in eerste instantie aan de debiteur is om tijdig te betalen!